Mobiele menu

De medisch specialist in de huisartsenpraktijk Zorgvernieuwingsproject voor invasieve specialistische zorg voor hoogfrequente laagcomplexe ingrepen

Projectomschrijving

In Twente verrichten medisch specialisten, zoals dermatologen en plastische chirurgen, onder de naam Phizi kleine chirurgische ingrepen in de huisartsenpraktijk in plaats van het ziekenhuis. Het betreft de chirurgische behandeling van huidaandoeningen zoals cysten van de huid, twijfelachtige moedervlekken en laagcomplexe huidkanker. De huisarts en specialist bepalen gezamenlijk of de ingreep noodzakelijk is. De specialist voert de behandeling uit in de huisartsenomgeving van de patiënt die onnodig ziekenhuisbezoek vermijdt. Het Phiziconcept is grotendeels digitaal en draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Door samenwerking met de Federatie Eerstelijnszorg Almelo en Menzis beoogt Phizi korte doorlooptijden (minimaal 1 bezoek aan de specialist minder) en behoudt de patiënt het eigen risico. De werkwijze is veilig, efficiënt en stimuleert kennisoverdracht tussen huisarts en medisch specialist. Zo houden we eenvoudige zorg weg uit het ziekenhuis en brengen het dichter bij huis.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Stichting Phizi, Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) en zorgverzekeraar Menzis verkennen momenteel de mogelijkheid om tweedelijns zorg voor patiënten met een huidaandoening terug te brengen naar de eerste lijn. Dit concept levert specialistische zorg in de huisartsenpraktijk en heeft de volgende doelstellingen: 1. Om tweedelijns zorg voor patiënten met een huidaandoening terug te brengen naar de eerste lijn. 2. Om specialistische zorg voor hoogfrequente laagcomplexe huidtumoren kwalitatiever, effectiever en goedkoper te maken voor patiënt, huisarts, specialist en zorgverzekeraars in de regio Almelo. Deze projectaanvraag heeft volgende doelstellingen voor de korte termijn: a) Een duurzaam samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen de drie partners. b) Het uitwerken van het concept plan van aanpak met betrokken stakeholders in de regio: patiënten(vereniging), huisartsen, medisch specialisten, en regionale zorgverzekeraar. c) Beoogde samenwerkingsactiviteiten evalueren aan de hand van huidige verwijsstructuren. De projectresultaten worden op verschillende onderdelen geëvalueerd na iedere 6 maanden geëvalueerd: 1. Reductie in verwijzingen naar de tweede lijn 2. Aantal behandelingen per normpraktijk 3. Aantal deelnemende huisartsen 4. Procesevaluatie d.m.v. gesprekken en vragenlijsten 5. Kosteneffectiviteit Op de lange termijn heeft dit project tot doelstelling om : 1. Een duurzame substitutie van de zorg in tweede lijn voor patiënten met een huidaandoening te verplaatsten naar de eerste lijn. Ditzelfde concept in meer landelijke regio’s implementeren waarbij de medisch specialisten uit de betreffende regionale ziekenhuizen dit in hun eigen regio met de regionale huisartsen, en zorgverzekeraar uitvoeren 2. Zorg transitie met behulp van een duurzaam netwerk tussen huisartsen en medisch specialisten en met behoud van patiënttevredenheid. 3. Kostenreductie met behoud van kwaliteit van zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.M. van Couwelaar Arts
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Phizi