Mobiele menu

De mens voorop! ZIN IN activiteiten voor inwoners met dementie

Projectomschrijving

Uit het regiobeeld blijkt dat de gemeente Almelo gemiddeld meer inwoners (met dementie) heeft dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor mensen met dementie met een niet-Westerse achtergrond. Uit de behoefteanalyse blijkt dat iets minder dan de helft (47%) van de inwoners met dementie (nog) geen gebruik maakt van dagactiviteiten voor mensen met dementie.

Aanpak/werkwijze 

Hier wil de gemeente Almelo verandering in brengen door bestaande activiteiten beter aan te laten sluiten bij de behoeften van mensen met dementie én door middel van dit project drie nieuwe initiatieven op te starten. Zij willen nieuwe activiteiten opzetten voor mensen met dementie met een niet-Westerse migratieachtergrond én voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente Almelo streeft hierbij naar laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen waarmee zij zo goed mogelijk aansluiten bij wat mensen willen. De mens staat voorop!

Doel 

De gemeente werkt aan een meer dementievriendelijke samenleving in Almelo, meer belastbaarheid van mantelzorgers en meer aandacht voor het inzetten van talenten voor mensen met dementie.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310005
Looptijd: 20%
Looptijd: 20 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Vunderink-Hekkink
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Almelo
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.