Mobiele menu

De mentale gezondheid van hoogbegaafde jongeren: wat kunnen zij zelf doen?

Projectomschrijving

Het aantal jongeren met psychische problemen is toegenomen. Hoogbegaafde jongeren lopen extra risico omdat zij regelmatig geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en/of niet passen in het schoolsysteem. Hierdoor kunnen zij neerslachtige gevoelens en depressieve klachten ontwikkelen, wat kan leiden tot schooluitval en psychische problemen. 

Hoogbegaade jongeren kenmerken zich door een hoge intelligentie en een groot creatief denkvermogen, ook kunnen zij kritisch, perfectionistisch en faalangstig zijn. Tijdens de adolescentie (16-22 jaar) kunnen jongeren onzeker zijn over vriendschap, seksualiteit en hun zelfbeeld. Voor hoogbegaafde jongeren extra moeilijk als zij zich ook eenzaam en anders voelen, stress ervaren en het onderwijs niet passend is.

Dit onderzoek geeft inzicht hoe hoogbegaafde jongeren hun mentale gezondheid ervaren en zelf kunnen versterken. Hiervoor spreken wij diverse hoogbegaafde jongeren en deskundigen. Dit resulteert in concrete adviezen voor hoogbegaafde jongeren om hun mentaal welbevinden te vergroten.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230010
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van der Geugten
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland