De Mond Niet Vergeten, verbeteren mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen in regio Amstelveen en omstreken.

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen door samenwerking tussen huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en mondzorgpraktijken. Door tijdige ondersteuning bij dagelijkse mondverzorging en verwijzing naar de mondzorgpraktijk kan achteruitgang van de mondgezondheid worden voorkomen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk Bankras, MondVitaal, Participe Amstelland, gemeente Amstelveen. Daarnaast wordt samengewerkt met het geriatrisch netwerk Bankras.

Doel en aanpak project

In Amstelveen bestaat een klein netwerk van één huisartsenpraktijk, één mondzorgpraktijk en één thuiszorgteam. Doel is dit uit te breiden naar andere huisartsenpraktijken, meerdere teams van verschillende thuiszorgorganisaties, mondzorgpraktijken én met professionals uit de domeinen welzijn en ondersteuning. Zorgprofessionals zijn gevraagd een online vragenlijst in te vullen om de huidige samenwerking en aanknopingspunten voor uitbreiding in kaart te brengen. Er wordt een online meeting georganiseerd met als doel bewustwording en kennistoename. Voor ouderen wordt o.a. een (coronaproof) bijeenkomst georganiseerd om bij te dragen aan het bewustzijn van het belang van een gezonde mond bij het ouder worden.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Binnen het programma 'De Mond Niet Vergeten!' worden regionale netwerken gevormd rondom kwetsbare thuiswonende ouderen met als doel hun mondgezondheid te verbeteren. In het netwerk werken de zorgprofessionals vanuit de huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en mondzorgpraktijken met elkaar samen aan dit doel. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ouderen bij opname in een woonzorgcentrum een matige tot slechte mondgezondheid heeft. De werkwijze van De Mond Niet Vergeten! zet in op preventie van achteruitgang van de mondgezondheid in de thuissituatie, om daarmee bij te dragen aan de algehele gezondheid van de kwetsbare ouderen. In Amstelveen bestaat een klein netwerk van één huisartsenpraktijk, één mondzorgpraktijk en één thuiszorgteam. De wens is om dit netwerk uit te breiden naar andere huisartsenpraktijken, meerdere teams van thuiszorgorganisatie Brentano, en ook van de thuiszorgorganisaties ActiVite, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast zouden maatschappelijk werk, ouderen consulenten en activiteitencentra een ondersteunende rol kunnen spelen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005052
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Veenvliet
Verantwoordelijke organisatie:
MondVitaal