Mobiele menu

De multidisciplinaire behandeling van het complexe rectumcarcinoom (Catharina Ziekenhuis)

Behandeling op maat

Patiënten met vergevorderde en agressieve vormen van endeldarmkanker hebben behandeling op maat nodig. Dat geldt ook voor patiënten bij wie een standaardbehandeling niet haalbaar is, zoals kwetsbare ouderen of mensen die tegelijkertijd lijden aan andere ziekten. Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is gespecialiseerd in de complexe behandeling van endeldarmkanker.

Prognose verbeteren

Met de TZO-subsidie kan het Catharina Ziekenhuis deze zorg blijven aanbieden en verbeteren. Er worden 4 innovatieve onderzoeken gestart, waarbij het doel is om de prognose van de meest agressieve vorm van endeldarmkanker te verbeteren. Bij kwetsbare patiënten gaat het erom de behandeling minder ingrijpend te maken, zonder concessies te doen aan de kans op genezing. Met de subsidie richt het Catharina Ziekenhuis een landelijk netwerk op; gericht op onderwijs, onderzoek en het delen van kennis. Zo zetten zij zich niet alleen in voor optimale zorg en onderzoek in het Catharina Ziekenhuis, maar ook voor de rest van Nederland.


Inleiding onderzoeken

Wij voeren vernieuwende behandelingen in met behulp van 4 onderzoeksvoorstellen, bedoeld voor patiënten met “complexe endeldarmkanker”. Hiermee wordt voortgeborduurd op ons eerdere wetenschappelijk onderzoek. Tezamen gaan deze 4 onderzoeksvoorstellen nieuw licht werpen op de behandeling van complexe endeldarmkanker. Wij zijn ervan overtuigd dat deze onderzoeken gaan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. Niet alleen voor de patiënt met complexe endeldarmkanker, maar ook voor de patiënt met “gewone” endeldarmkanker.

Wij doen dit wetenschappelijk onderzoek samen met andere gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland. Daarvoor hebben wij met die ziekenhuizen afspraken gemaakt over hoe de zorg voor complexe endeldarmkanker er in Nederland uit moet komen te zien. We gaan ervoor zorgen dat de behandeling overal gelijk is en we kijken bij elkaar mee. We verwachten dat deze ontwikkelingen al heel snel tot een enorme verbetering van de kwaliteit van zorg voor complexe endeldarmkanker gaan zorgen.

Onderzoek 1: Contact X-Ray brachytherapie

In dit onderzoek wordt Contact X-Ray brachytherapie (CXB) onderzocht. Dit is een techniek waarbij tijdens een poliklinisch onderzoek van de endeldarm kortdurend een hoge dosis bestraling op de endeldarmtumor kan worden gegeven. In dit project willen wij onderzoeken of de kans op het volledig verdwijnen van de tumor groter wordt als CXB wordt toegevoegd aan de normale voorbehandeling met bestraling en chemotabletten. Wij verwachten dat er veel meer patiënten zullen zijn die uiteindelijk geen operatie nodig hebben.

Onderzoek 2: behandeling oudere en kwetsbare patiënten

In dit onderzoek gaat het om oudere en kwetsbare patiënten. Voor hen is een operatie vaak te risicovol, maar niets doen leidt ook tot grote ellende. In dit onderzoek willen wij deze kwetsbare patiënten behandelen met dezelfde combinatie van bestraling en chemotabletten als in onderzoek 1, maar nu duurt de behandeling 1 week langer. Daarna krijgen de patiënten ook nog eens CXB. Dit lijkt een verzwaring van de behandeling in deze kwetsbare groep, maar het doel van deze behandeling is juist dat een operatie hierna niet meer nodig is. Wij verwachten zelfs dat de meeste patiënten zonder operatie genezen kunnen worden. Als dit bij de ouderen en kwetsbare patiënten lukt, is de kans groot dat ook jongere en fitte patiënten de voorkeur geven aan deze behandeling.

Onderzoek 3: inductie chemotherapie

In dit onderzoek gaat het om patiënten met de meest agressieve vormen van “lokaal voortgeschreden endeldarmkanker”. Het risico dat de ziekte terugkomt, op dezelfde plaats, of in de vorm van uitzaaiingen, is bij deze patiënten groot. Er zijn aanwijzingen dat de kansen beter worden als deze patiënten voor de behandeling met bestraling en chemotabletten eerst een aantal kuren chemotherapie via de bloedbaan krijgen. Dit heet inductie chemotherapie. Deze combinatiebehandeling is niet standaard. Met dit onderzoek willen wij uitzoeken of de resultaten van deze combinatiebehandeling inderdaad zo veelbelovend zijn als gedacht. Zo ja, dan moet deze behandeling standaard worden.

Onderzoek 4: lokaal recidief endeldarmkanker

In dit onderzoek gaat het om patiënten waarbij de endeldarmtumor is teruggekomen, in het gebied waar die oorspronkelijk ook zat. Dit heet “lokaal recidief endeldarmkanker”. Deze patiënten hebben slechte vooruitzichten en de kwaliteit van leven is vaak al ernstig aangetast. Alleen het volledig verwijderen van al het tumorweefsel kan voor genezing zorgen, maar veel patiënten komen niet aan een operatie. Bij degenen die wel geopereerd kunnen worden, lukt het maar bij 60% van de patiënten om de tumor helemaal te verwijderen. De afgelopen jaren heeft onderzoek uit het Catharina Ziekenhuis aangetoond dat ook hier de combinatiebehandeling van inductie chemotherapie en
daarna bestraling met chemotabletten zinvol kan zijn. Doordat de tumor dan nog kleiner wordt gemaakt, wordt de kans dat al het tumorweefsel kan worden verwijderd groter. Of dat ook leidt tot betere kansen voor de patiënt en of de bijwerkingen van de chemotherapie niet te hevig zijn wordt onderzocht in een grote studie. Daaraan doen alle gespecialiseerde ziekenhuizen van Nederland mee, maar ook een aantal gerenommeerde buitenlandse ziekenhuizen.

Producten

Titel: Uniek spreekuur voor endeldarmpatiënten die niet geopereerd kunnen worden
Auteur: Eveline van de Ven
Titel: Aanpak lotgenotencontact CRC
Titel: Stappenplan e-panel CRC
Titel: Vragenlijst e-panel CRC
Titel: PelvEx II: Handleiding radiologie
Titel: MEND-IT: Handleiding Watch and Wait
Titel: PelvEx II: Handleiding pathologie
Titel: MEND-IT: Handleiding Beeldvorming MRI
Titel: ESTRO/ACROP IORT recommendations for intraoperative radiation therapy in primary locally advanced rectal cancer
Titel: ESTRO/ACROP IORT recommendations for intraoperative radiation therapy in locally recurrent rectal cancer
Titel: Workflow OPAXX
Titel: Workflow Watch and Wait
Titel: ERAS protocol locally advanced en recidief rectumcarcinomen (LARRC)
Titel: MEND-IT: Handleiding pathologie
Titel: Zorgpad kwetsbare patient
Titel: PelvEx II: Handleiding Chirurgie
Titel: PelvEx II: Handleiding Chemoradiotherapie
Titel: Workflow RESORT
Titel: Handboek prehabilitatie colorectaal carcinoom
Titel: Protocol prehabilitatie colorectaal carcinoom
Titel: Zorgpad kwetsbare patient colorectaal
Titel: Workflow MEND-IT
Titel: MEND-IT Neo-adjuvant FOLFOXIRI and chemoradiotherapy for high risk (“ugly”) locally advanced rectal cancer.
Titel: ESTRO/ACROP IORT recommendations for intraoperative radiation therapy in locally recurrent rectal cancer
Titel: ESTRO/ACROP IORT recommendations for intraoperative radiation therapy in primary locally advanced rectal cancer
Titel: MEND-IT Handleiding Laboratorium
Titel: MEND-IT: Handleiding Chirurgie
Titel: Protocol RESORT Study
Titel: Protocol OPAXX Study
Titel: Workflow PelvEx II
Titel: Logistiek research afdeling
Titel: Lateral Lymph Node Metastases in Locally Advanced Low Rectal Cancers May Not Be Treated Effectively With Neoadjuvant (Chemo)Radiotherapy Only
Auteur: Haanappel A, Kroon HM, Schaap DP, Bedrikovetski S, Dudi-Venkata NN, Lee HX, Thomas ML, Liu J, van der Valk MJM, Rutten HJT, Beets GL, Kusters M, Sammour T
Magazine: Frontiers in Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2019.01355/full
Titel: Intraoperative Electron Beam Radiation Therapy (IOERT) Versus High-Dose-Rate Intraoperative Brachytherapy (HDR-IORT) in Patients With an R1 Resection for Locally Advanced or Locally Recurrent Rectal Cancer
Auteur: Voogt, E.L.K., van Rees, J.M., Hagemans, J.A.W., Rothbarth, J., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Cnossen, J.S., Peulen, H.M.U., Dries, W.J.F., Nuyttens, J., Kolkman-Deurloo, I.-K., Verhoef, C., Rutten, H.J.T., Burger, J.W.A.
Magazine: International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567303/
Titel: In een dag weten wat mogleijk is
Auteur: Arianne Mantel
Magazine: De Telegraaf
Begin- en eindpagina:
Titel: Improved response rate in patients with prognostically poor locally advanced rectal cancer after treatment with induction chemotherapy and chemoradiotherapy when compared with chemoradiotherapy alone: A matched case-control study.
Auteur: Voogt, E.L.K., Schaap, D.P., van den Berg, K., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Bloemen, J.G., Creemers, G.J., Willems, J., Cnossen, J.S., Peulen, H.M.U., Nederend, J., van Lijnschoten, G., Burger, J.W.A., Rutten, H.J.T.
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: Improved Outcomes for Responders After Treatment with Induction Chemotherapy and Chemo(re)irradiation for Locally Recurrent Rectal Cancer
Auteur: E L K Voogt, D M G I van Zoggel, M Kusters, G A P Nieuwenhuijzen, J G Bloemen, H M U Peulen, G J M Creemers, G van Lijnschoten, J Nederend, M J Roef, J W A Burger, H J T Rutten
Magazine: Annals of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: Dose-Finding Study of a CEA-Targeting Agent, SGM-101, for Intraoperative Fluorescence Imaging of Colorectal Cancer
Auteur: de Valk, K.S., Deken, M.M., Schaap, D.P., Meijer, R.P., Boogerd, L.S., Hoogstins, C.E., van der Valk, M.J., Kamerling, I.M., Bhairosingh, S.S., Framery, B., Hilling, D.E., Peeters, K.C., Holman, F.A., Kusters, M., Rutten, H.J., Cailler, F., Burggraaf, J., Vahrmeijer, A.L
Magazine: Annals of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33034788/
Titel: Carcinoembryonic antigen-specific, fluorescent image-guided cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for metastatic colorectal cancer
Auteur: D P Schaap, K S de Valk, M M Deken, R P J Meijer, J Burggraaf, A L Vahrmeijer, M Kusters, SGM-101 study group
Magazine: British Journal of Surgery
Begin- en eindpagina:
Titel: Outcomes of urinary diversion after surgery for locally advanced or locally recurrent rectal cancer with complete cystectomy; ileal and colon conduit
Auteur: J A W Hagemans, E L K Voogt, J Rothbarth, G A P Nieuwenhuijzen, W J Kirkels, J L Boorman, E L Koldewijn, R Richardson, C Verhoef, H J T Rutten, J W A Burger
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: Curative treatment of locally recurrent rectal cancer: is induction chemotherapy warranted?
Auteur: E. L. K. Voogt, S. Nordkamp, G. A. P. Nieuwenhuijzen, G. J. Creemers, H. M. U. Peulen, H. J. T. Rutten and J. W. A. Burger
Magazine: British Journal of Surgery
Begin- en eindpagina:
Link: https://academic.oup.com/bjs/article/108/6/e213/6168567
Titel: Metabolic positron emission tomography/CT response after induction chemotherapy and chemo(re)irradiation is associated with higher negative resection margin rate in patients with locally recurrent rectal cancer.
Auteur: van Zoggel, D.M.G.I., Voogt, E.L.K., van Lijnschoten, I.G., Cnossen, J.S., Creemers, G.-J., Nederend, J., Bloemen, J.G., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Burger, P.J.W.A., Lardenoije, S.G.G.F., Rutten, H., Roef, M.J.
Magazine: Colorectal Disease
Begin- en eindpagina:
Titel: When and how should surgery be performed in senior colorectal cancer patients?
Auteur: S H J Ketelaers, M Fahim, H J T Rutten, A B Smits, R G Orsini
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: Outcomes on diverting ostomy formation and reversal after low anterior resection in the older more advanced rectal cancer patient.
Auteur: Ketelaers SHJ, Orsini RG, Nieuwenhuijzen GAP, Rutten HJT, Burger JWA, Bloemen JG
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: A Multidisciplinary Approach for the Personalised Non-Operative Management of Elderly and Frail Rectal Cancer Patients Unable to Undergo TME Surgery
Auteur: Ketelaers SHJ, Jacobs A, Verrijssen AE, Cnossen JS, van Hellemond IEG, Creemers GM, Schreuder RM, Scholten HJ, Tolenaar JL, Bloemen JG, Rutten HJT, Burger JWA
Magazine: Cancers
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.mdpi.com/2072-6694/14/10/2368
Titel: Perioperative management and anaesthetic considerations in pelvic exenterations using Delphi methodology: Results from the PelvEx Collaborative.
Auteur: Chok, A.Y., Oliver, A., Rasheed, S., e.., PelvEx Collaborative
Magazine: British Journal of Surgery
Link: https://academic.oup.com/bjsopen/article/5/1/zraa055/6137382
Titel: Predicting outcomes of pelvic exenteration using machine learning
Auteur: PelvEx Collaborative
Magazine: Colorectal Disease
Begin- en eindpagina:
Titel: Impact of a history of metastases or synchronous metastases on survival in patients with locally recurrent rectal cancer.
Auteur: Voogt, E.L.K., van Zoggel, D.M.G.I., Kusters, M., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Cnossen, J.S., Creemers, G.J., van Lijnschoten, G., Nederend, J., Roef, M.J., Burger, J.W.A., Rutten, H.J.T.
Magazine: Colorectal Disease
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33474793/
Titel: Reply to: Use of induction chemotherapy in locally advanced rectal cancers to increase the response rates: Is it actually helping
Auteur: Voogt, E.L.K., Schaap, D.P., van den Berg, K., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Bloemen, J.G., Creemers, G.J., Willems, J., Cnossen, J.S., Peulen, H.M.U., Nederend, J., van Lijnschoten, G., Burger, J.W.A., Rutten, H.J.T.
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34210580/
Titel: Rectal cancer lateral lymph nodes: multicentre study of the impact of obturator and internal iliac nodes on oncological outcomes
Auteur: Schaap, D.P., Boogerd, L.S.F., Konishi, T., Cunningham, C., Ogura, A., Garcia-Aguilar, J., Beets, G.L., Suzuki, C., Toda, S., Lee, I.K., Sammour, T., Uehara, K., Lee, P., Tuynman, J.B., van de Velde, C.J.H., Rutten, H.J.T., Kusters, M.,
Magazine: British Journal of Surgery
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33711144/
Titel: Contact x-ray brachytherapy for older or inoperable rectal cancer patients: Short-term oncological and functional follow-up.
Auteur: Custers, P.A., Geubels, B.M., Huibregtse, I.L., Peters, F.P., Engelhardt, E.G., Beets, G.L., Marijnen, C.A.M., van Leerdam, M.E., van Triest, B
Magazine: Cancers
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.mdpi.com/2072-6694/13/24/6333
Titel: ASO Author Reflections: Addition of Induction Chemotherapy Prior to Neoadjuvant Chemo(Re)Irradiation in Patients with Locally Recurrent Rectal Cancer to Improve Long-Term Outcomes
Auteur: Eva L K Voogt, Pim W A Burger, Harm J T Rutten
Magazine: Annals of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: Role of Local Excision for Suspected Regrowth in a Watch and Wait Strategy for Rectal Cancer
Auteur: Geubels, B.M., Meyer, V.M., van Westreenen, H.L., Beets, G.L., Grotenhuis, B.A., Dutch Watch Wait Consortium.
Magazine: Cancers
Link: https://www.mdpi.com/2072-6694/14/13/3071
Titel: Induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy versus chemoradiotherapy alone as neoadjuvant treatment for locally recurrent rectal cancer: study protocol of a multicentre, open-label, parallel-arms, randomized controlled study (PelvEx II)
Auteur: PelvEx Collaborative
Magazine: British Journal of Surgery
Begin- en eindpagina:
Link: https://academic.oup.com/bjsopen/article/5/3/zrab029/6293963
Titel: Prognostic Implications of MRI-Detected EMVI and Tumor Deposits and Their Response to Neoadjuvant Therapy in cT3 and cT4 Rectal Cancer
Auteur: Schaap, D.P., Voogt, E.L.K., Burger, J.W.A., Cnossen, J.S., Creemers, G.-J.M., van Lijnschoten, I., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Rutten, H.J.T., Daniels-Gooszen, A.W., Nederend, J., Kusters, M.
Magazine: International Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.redjournal.org/action/showPdf?pii=S0360-3016%2821%2900731-8
Titel: Simultaneous pelvic exenteration and liver resection for primary rectal cancer with synchronous liver metastases: results from the PelvEx Collaborative
Auteur: PelvEx Collaborative
Magazine: Colorectal Disease
Begin- en eindpagina:
Titel: MRI tumour regression grade in locally recurrent rectal cancer.
Auteur: Voogt, E.L.K., Nordkamp, S., van Zoggel, D.M.G.I., Daniëls-Gooszen, A.W., Nieuwenhuijzen, G.A.P., Bloemen, J.G., Creemers, G.-J., Cnossen, J.S., van Lijnschoten, G., Burger, J.W.A., Rutten, H.J.T., Nederend, J.
Magazine: British Journal of Surgery
Link: https://academic.oup.com/bjsopen/article/6/3/zrac033/6584654
Titel: Age-related differences in morbidity and mortality after surgery for primary clinical T4 and locally recurrent rectal cancer.
Auteur: Ketelaers SHJ, Voogt ELK, Simkens GA, Bloemen JG, Nieuwenhuijzen GAP, de Hingh IHJ, Rutten HJT, Burger JWA, Orsini RG.
Magazine: Colorectal Disease
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.15542
Titel: Functional Bowel Complaints and the Impact on Quality of Life After Colorectal Cancer Surgery in the Elderly.
Auteur: Ketelaers SHJ, van Heinsbergen M, Orsini RG, Vogelaar FJ, Konsten JLM, Nieuwenhuijzen GAP, Rutten HJT, Burger JWA, Bloemen JG.
Magazine: Frontiers in Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2022.832377/full
Titel: Microscopic intramural extension of rectal cancer after neoadjuvant chemoradiation: A meta-analysis based on individual patient data
Auteur: An-Sofie Verrijssen, José Guillem, Rodrigo Perez, Krzysztof Bujko, Nathalie Guedj, Angelita Habr-Gama, Ruud Houben, Danny Goudkade, Jarno Melenhorst, Jeroen Buijsen, Ben Vanneste, Heike I Grabsch, Murillo Bellezzo, Gabriel Paiva Fonseca, Frank Verhaegen, Maaike Berbee, Evert J Van Limbergen
Magazine: Radiotherapy and Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: A prospective cohort study to evaluate continuous wound infusion with local analgesics within an enhanced recovery protocol after colorectal cancer surgery.
Auteur: Ketelaers SHJ, Dhondt L, van Ham N, Harms AS, Scholten HJ, Nieuwenhuijzen GAP, Rutten HJT, Burger JWA, Bloemen JG, Vogelaar FJ.
Magazine: Colorectal Disease
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.16201
Titel: Locally recurrent rectal cancer: oncological outcomes with different treatment strategies in two tertiary referral units.
Auteur: Nordkamp, S., Voogt, E.L.K., van Zoggel, D.M.G.I., Martling, A., Holm, T., Jansson Palmer, G., Suzuki, C., Nederend, J., Kusters, M., Burger, J.W.A., Rutten, H.J.T., Iversen, H.
Magazine: British Journal of Surgery
Begin- en eindpagina:
Link: https://academic.oup.com/bjs/article/109/7/623/6567932
Titel: Significant improvement in postoperative and 1-year mortality after colorectal cancer surgery in recent years
Auteur: Ketelaers SHJ, Orsini RG, Burger JWA, Nieuwenhuijzen GAP, Rutten HJT
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Titel: Spreekuur voor kwetsbare patiënten met darmkanker
Auteur: Stijn Ketelaars, Pim Burger, Anne JAcobs
Magazine: HACAspect, magazine voor huisartsen en specialisten
Begin- en eindpagina:
Titel: Outcomes on diverting ostomy formation and reversal after low anterior resection in the older rectal cancer patient
Auteur: Stijn Ketelaers, Ricardo Orsini, Grard Nieuwenhuijzen, Harm Rutten, Johanne Bloemen
Titel: MEND-IT: Initiatie visite format
Auteur: Kim van den Berg, J.W.A. Burger
Titel: Creating a consensus-based delineation guideline for Locally Recurrent Rectal Cancer
Auteur: F. Piqeur, MD, B.J.P. Hupkens, MD, PhD, S. Nordkamp, MD, M. G. Witte, PhD, P. Meijnen, MD, PhD, H.M. Ceha, MD, PhD, M. Berbee, MD, PhD, M. Dieters, MD, S. Heyman, MD , A. Valdman, MD , M.P. Nilsson, MD , J.W.A. Burger, MD, PhD, H.J.T. Rutten, MD, PhD, C.A.M. Marijnen, MD, PhD, H.M.U. Peulen, MD, PhD.
Titel: Functional bowel complaints and the impact on quality of life after colorectal cancer surgery in elderly
Auteur: Stijn Ketelaers, Maarten van Heinsbergen, Ricardo Orsini, Jeroen Vogelaar, Joop Konsten, Grard Nieuwenhuijzen, Harm Rutten, Pim Burger, Johanne Bloemen
Titel: Workflow QA LRRC - Radiotherapy
Auteur: F. Piqeur, H. Peulen
Titel: CLINICAL IMMERSION Clinical immersion: PELVIC EXENTERATION BEYOND TME WITH IORT
Titel: Uitleg patient voor "ERAS LARRC"
Titel: Scholingsplan TZO CKI VS PA vpk
Titel: Zorg voor de oncologische patiënt in het Catharina ziekenhuis.
Auteur: Kim van Lieshout

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10070012010003
Looptijd: 99%
Looptijd: 99 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.W.A. Burger
Verantwoordelijke organisatie:
Catharina Ziekenhuis