Mobiele menu

De Nieuwe Verbinders

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Bij De Nieuwe Verbinders leren jongeren omgaan met maatschappelijke tegenstellingen, en een leidende rol te spelen in de oplossing. Praktijkdeel 1 is voor alle deelnemers hetzelfde: op scholen in hun eigen stad als jong rolmodel in gesprek gaan over o.a. discriminatie. Ze leren kinderen hoe ze hun eigen mening kunnen onderbouwen, hoe ze kritisch kunnen nadenken over gevoelige onderwerpen en wat tolerantie praktisch inhoudt. Praktijkdeel 2 bestaat uit een stage van 8 weken (3 uur per week). Deelnemers denken bijvoorbeeld met een gemeente mee over vraagstukken of onderzoeken lokale sociale cohesie.

Vóór ieder praktijkdeel volgen de jongeren trainingen die ze zelf hebben ingevuld met lokale partners en de begeleiders van Diversion. Denk aan een workshop storytelling of een werkbezoek bij de gemeente. Ook voeren de jongeren thuis (of in hun buurt) zelfstandig opdrachten uit.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De eigen ambities, talenten en interesses van jongeren zijn leidend. Daarnaast is eigen, onderbouwde keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en steun krijgen van mededeelnemers belangrijk. Deelnemers leren wat er speelt binnen verschillende groepen in hun stad, krijgen professionele begeleiding en een vergoeding. Ook leren ze hun eigen verhaal in te zetten en om te gaan met moeilijke gesprekken. Daarnaast bereiden ze zich voor op een maatschappelijke baan: ze werken aan hun cv, ontvangen een certificaat, leren handige (didactische) vaardigheden en maken kans op een werkplek bij Diversion.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren die normaal misschien niet maatschappelijk actief zouden zijn, gaan aan de slag bij een lokale maatschappelijke partner. Ze helpen spanningen in de maatschappij te verminderen, en wellicht blijven ze ook naderhand actief. De inzet van jongeren geeft professionals handvatten om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken. Maar de impact is nog breder: de leerlingen van praktijkdeel 1 leren anders naar de maatschappij en democratische rechtsstaat kijken.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Werkt informele educatie als effectieve vorm voor de MDT en zou deze ook goed toepasbaar zijn op andere thema’s?
  • Wat kan er volgens de deelnemers verbeterd worden aan de indeling en begeleiding van het programma om de bijvoorbeeld belastbaarheid, invloed op hun eigen leerervaring en acceptatie binnen hun eigen omgeving te verbeteren?
  • Hoe ervaren jongeren het tweede praktijkdeel? Hebben ze daarna het voornemen om binnen een organisatie die hen aanspreekt maatschappelijk actief te worden?

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 27 jaar (uit bijvoorbeeld Islamitische, Joodse, Afro-Caribische of LHBTI-gemeenschap)

Regio

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tegenstellingen in Nederland groeien: op sociale media maar óók in real life staan groepen vaak lijnrecht tegenover elkaar, en krijgen alleen de hardste schreeuwers het woord, hetgeen tot flink wat polarisatie leidt. De Community Academy biedt hierin een positief tegengeluid. De Community Academy bestaat uit drie proeftuinen in drie steden: Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Het is een leergang voor jongeren tussen de 17-27 jaar, van alle opleidingsniveaus, met nadruk op jongeren afkomstig uit groepen die soms flink gepolariseerd zijn (dus bijvoorbeeld islamitische, joodse, LHBTQ of Afro-Caribische jongeren), maar is in principe toegankelijk voor iedereen. Belangrijkste voorwaarde is dat je bereid bent je, met behulp van je eigen verhaal, in te zetten voor meer sociale cohesie, diversiteit en inclusie, in jouw omgeving. Diversion organiseert de Community Academy. Diversion vindt dat jongeren in lastige maatschappelijke kwesties een onmisbaar deel van de oplossing zijn. Wij werken al 15 jaar met peer educators: jonge rolmodellen die zich inzetten om lastige thema’s bespreekbaar te maken Wij hebben er al zo’n 1300 opgeleid en ingezet. Wij weten dat de inbreng én inzet van jongeren vaak onmisbaar is, en helpen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en onderwijs om te ervaren hoe waardevol zij zijn. De inhoudelijke doelstellingen van de Community Academy zijn: - Scholen en maatschappelijke organisaties werken samen met jongeren aan het tegengaan van maatschappelijke spanningen; - Jongeren krijgen de mogelijkheid relevante werkervaring op te doen door het geven van lessen, samenwerken en het uitvoeren van opdrachten; - Jongeren krijgen de mogelijkheid zich actief in te zetten voor een thema waarbij zij zich nauw betrokken voelen, de MDT geeft de jongeren letterlijk een stem, en geeft de maatschappij een groep nieuwe, diverse verschilmakers. Binnen de Community Academy worden in totaal 165 jongeren intensief getraind, begeleid én ingezet om echt verschil te maken. Het traject beslaat 30 weken, waarbij jongeren zich ca. 3 uren per week inzetten. De Community Academy bestaat grofweg uit een trainingsperiode, praktijkdeel 1, nog een trainingsperiode, en praktijkdeel 2. De trainingen worden in samenspraak met de jongeren en met lokale partners ingevuld, op basis van skills die de jongeren nodig hebben voor hun MDT, en van de persoonlijke wensen die zij op dit vlak hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een workshop storytelling, een lobby-workshop, een werkbezoek bij de gemeente, of een trendmeting in eigen gemeenschap. Ook voeren de jongeren thuis (of in hun buurt) zelfstandig opdrachten uit, die hen helpen zich te ontwikkelen en voor te bereiden op een MDT met uitzonderlijk veel eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Alle deelnemers doorlopen praktijkdeel 1: Gelijk=Gelijk?, een meermaals bekroond effectief lesprogramma voor leerlingen van het PO (bovenbouw) en VO (onderbouw), waarin drie jonge rolmodellen van verschillende, sterk uiteenlopende achtergronden (bijvoorbeeld: LHBTQ, Joods en Islamitisch) met de leerlingen in gesprek gaan over discriminatie, uitsluiting, gelijkheid en vooroordelen. De deelnemers zijn hierin de jonge rolmodellen: de peer educators. Met Gelijk=Gelijk? stellen we de deelnemers in staat om een praktische, zichtbare bijdrage te leveren aan de aanpak van racisme, islamofobie, antisemitisme en homofobie. Thema’s waar zij vaak persoonlijk mee te maken hebben. Leerlingen leren tijdens Gelijk=Gelijk? kritisch na te denken en hun mening te onderbouwen met argumenten over onderwerpen die soms heftige reacties oproepen. De peer educators houden leerlingen een spiegel voor als het gaat om vooroordelen, uitsluiting en discriminatie: de verschillende achtergronden van de peer educators zijn een zichtbaar voorbeeld van het belang van de wederkerigheid van tolerantie. Hierop volgt wederom een trainingsperiode. Ook hier hebben de jongeren vrijheid om zelf focus aan te brengen in de inhoud van hun trainingen. In ieder geval komt aan bod de wijze waarop de deelnemers aan de slag kunnen met de lessen die zij als peer educator hebben geleerd, en de signalen over maatschappelijke spanningen en sociale cohesie die zij hebben opgevangen. In iedere stad hebben wij een netwerk opgezet van onderwijs, gemeente en maatschappelijke partners. Samen met deze organisaties ontwikkelen we een ‘menukaart’ met maatschappelijke stages waar jongeren in de laatste praktijkfase uit kunnen kiezen. Dit kan zijn ‘poten in de modder’-inzet in het jongerenwerk, sportcoach in de buurt, maar ook advies geven aan de gemeente, meedenken over een lastig maatschappelijk vraagstuk van een lokale organisatie of input verzamelen voor een onderzoeksgroep gericht op lokale sociale cohesie. In praktijkdeel 2 lopen de jongeren mee in één van deze trajecten, gedurende 8 weken (3 u p/w). Na afloop van praktijkdeel 2 wordt de leergang afgesloten, met veel aandacht voor borging, evaluatie, en toekomstvisie van de deelnemers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002035
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Mahmoud
Verantwoordelijke organisatie:
Diversion