Mobiele menu

De Nieuwe Verbinders

Wat houdt het project in?

Bij De Nieuwe Verbinders leren jongeren omgaan met maatschappelijke tegenstellingen, en een leidende rol te spelen in de oplossing. Praktijkdeel 1 is voor alle deelnemers hetzelfde: op scholen in hun eigen stad als jong rolmodel in gesprek gaan over o.a. discriminatie. Ze leren kinderen hoe ze hun eigen mening kunnen onderbouwen, hoe ze kritisch kunnen nadenken over gevoelige onderwerpen en wat tolerantie praktisch inhoudt. Praktijkdeel 2 bestaat uit een stage van 8 weken (3 uur per week). Deelnemers denken bijvoorbeeld met een gemeente mee over vraagstukken of onderzoeken lokale sociale cohesie.

Vóór ieder praktijkdeel volgen de jongeren trainingen die ze zelf hebben ingevuld met lokale partners en de begeleiders van Diversion. Denk aan een workshop storytelling of een werkbezoek bij de gemeente. Ook voeren de jongeren thuis (of in hun buurt) zelfstandig opdrachten uit.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De eigen ambities, talenten en interesses van jongeren zijn leidend. Daarnaast is eigen, onderbouwde keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en steun krijgen van mededeelnemers belangrijk. Deelnemers leren wat er speelt binnen verschillende groepen in hun stad, krijgen professionele begeleiding en een vergoeding. Ook leren ze hun eigen verhaal in te zetten en om te gaan met moeilijke gesprekken. Daarnaast bereiden ze zich voor op een maatschappelijke baan: ze werken aan hun cv, ontvangen een certificaat, leren handige (didactische) vaardigheden en maken kans op een werkplek bij Diversion.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren die normaal misschien niet maatschappelijk actief zouden zijn, gaan aan de slag bij een lokale maatschappelijke partner. Ze helpen spanningen in de maatschappij te verminderen, en wellicht blijven ze ook naderhand actief. De inzet van jongeren geeft professionals handvatten om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken. Maar de impact is nog breder: de leerlingen van praktijkdeel 1 leren anders naar de maatschappij en democratische rechtsstaat kijken.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Werkt informele educatie als effectieve vorm voor de MDT en zou deze ook goed toepasbaar zijn op andere thema’s?
  • Wat kan er volgens de deelnemers verbeterd worden aan de indeling en begeleiding van het programma om de bijvoorbeeld belastbaarheid, invloed op hun eigen leerervaring en acceptatie binnen hun eigen omgeving te verbeteren?
  • Hoe ervaren jongeren het tweede praktijkdeel? Hebben ze daarna het voornemen om binnen een organisatie die hen aanspreekt maatschappelijk actief te worden?

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 27 jaar (uit bijvoorbeeld Islamitische, Joodse, Afro-Caribische of LHBTI-gemeenschap)

Regio

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002035
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Mahmoud
Verantwoordelijke organisatie:
Diversion