Mobiele menu

De ongelijke verdeling van de gevolgen van de COVID-19 pandemie

De ongelijke verdeling van de gevolgen van de COVID-19 pandemie
De coronapandemie, zowel het virus zelf als de vele beperkende overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, had grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving: niet alleen overvolle ziekenhuizen en veel sterfte, maar ook maatschappelijke ontwrichting door de sluiting van scholen, winkels en bedrijven en de oproep om thuis te werken en sociale contacten te vermijden. Dit alles had grote gevolgen voor Nederlanders: mensen waren bang voor verlies van werk en inkomen, vereenzaamden en hadden last van angst en depressieve gevoelens. Wij onderzoeken of deze negatieve gevolgen van de pandemie ongelijk verdeeld zijn in de samenleving. We bekijken met name of traditioneel kwetsbare groepen (zoals lager opgeleiden, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid) én nieuwe kwetsbare groepen (zoals zzp’ers) harder zijn geraakt dan anderen. We gebruiken data van vijf grootschalige enquêtes die gedurende de pandemie (tussen april 2020 en september 2021) zijn uitgevoerd. In totaal gaven bijna 100 duizend personen antwoord op onze vragen. Centrale thema’s in ons onderzoek zijn: het dramatisch verlies aan vertrouwen in de overheid, dat tijdens de pandemie begon en nog steeds voortduurt, de mentale gevolgen van de pandemie, of er bij bepaalde sociale groepen sprake was van een opeenhoping van negatieve gevolgen van de pandemie, enzovoort.

Kenmerken

Projectnummer:
10430372310028
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2024
2024
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.G. Snel
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam