Mobiele menu

De ontwikkeling van een elektronisch begeleidingsprogramma voor vaatpatiënten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
61000009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2006
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. Y. Graaf
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht