Mobiele menu

De ontwikkeling van innovatieve patiënteninformatie bij kwaliteitsstandaarden voor drie bijnierziekten

In de kwaliteitsstandaard worden kwaliteitscriteria opgenomen en modules uitgewerkt die richting geven aan het verbeteren en borgen van de medische inhoudelijke en de organisatorische aspecten van de zorg. Om deze informatie toegankelijk te maken voor iedereen, is het ontwikkelen van innovatieve patiënteninformatie noodzakelijk.

Doel

In dit project wordt daarom innovatieve patiënteninformatie ontwikkeld voor de kwaliteitsstandaarden:

  • hyperaldosteronisme
  • feochromocytoom
  • bijnierschorscarcinoom

Doelgroep

Patiënten en hun directe omgeving.

Werkwijze

De inhoud van de kwaliteitsstandaard voor primair hyperaldosteronisme, feochromocytoom en bijnierschorscarcinoom wordt in beeld en spraak uitgelegd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van sprekende infographics en pakkende animaties.

Resultaat

Patiënteninformatie bij de kwaliteitsstandaard zal leiden tot vergroting van kennis en zelfmanagement bij de patiënt, waardoor eigen deelname aan de besluitvorming rondom de behandeling zal toenemen. Bekijk de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Afbeelding

In een interview vertelt Johan Beun, coördinator BijnierNET, hoe de kwaliteitsstandaard tot stand is gekomen.

> Lees het interview

Tekst onder kop Transparantie

Tijdens het ‘jaar van de transparantie’ heeft het ministerie van VWS ingezet op meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. In totaal financierden wij 15 projecten om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.

Verslagen


Eindverslag

In de afgelopen 2 jaar heeft BijnierNET in samenwerking met de Bijniervereniging NVACP en de VSOP gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen. Het doel van de kwaliteitsstandaard is het beschrijven van goede zorg en het verbeteren en borgen van de juiste kwaliteit van zorg voor mensen met bijnieraandoeningen. Bij de kwaliteitsstandaard zijn ook patiëntenversies ontwikkeld. Zorggebruikers, zoals patiënten en hun mantelzorgers, kunnen de kwaliteitsstandaard gebruiken als bron van informatie over de te verwachten zorg en als hulpmiddel voor zelfmanagement, besluitvorming en voeren van eigen regie. Het zorgt ook voor begrijpelijke informatie over alle aspecten van de bijnieraandoening. Betrouwbare, eenvoudige en toegankelijke informatie over bijnierziekten is voor patiënten en mantelzorgers van essentieel belang. Begrijpelijke en kwalitatief hoogstaande informatie over de diagnostiek en behandeling van zeldzame bijnierziekten was echter onvoldoende voor hen beschikbaar. Het tevergeefs zoeken naar de juiste informatie en de onzekerheid die hierdoor ontstaat, leidt tot een vergroting van de ziektelast. Patiënten waren afhankelijk van de voorlichting van hulpverleners. Deze afhankelijkheid kan een goede samenwerking tussen patiënt en hulpverlener in de besluitvorming in het zorgproces in de weg staan. Het ondermijnt de autonomie van een patiënt en belemmert het zelfmanagement van de ziekte in het dagelijkse leven. Zelfmanagement is vooral voor patiënten met bijnierziekten, partners en mantelzorgers belangrijk, bijvoorbeeld om een levensbedreigende bijniercrisis te kunnen voorkomen en behandelen. Dit onderstreept het belang van patiënteninformatie. Bij de ontwikkeling van de patiënteninformatie is gestreefd naar innovatieve producten, zoals animaties, infographics en minidocu’s om te zorgen dat de informatie past bij deze tijd en voor iedereen toegankelijk is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516022503
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ir. J.G. Beun
Verantwoordelijke organisatie:
BijnierNET