Mobiele menu

De overgang van jeugd- naar volwassenzorg: de ontwikkeling van een transitieprogramma voor jongeren met een depressie

Projectomschrijving

Producten

Titel: Survivalgids 18 jaar en GGZ
Auteur: Jongeren onder begeleiding van Stichting Alexander
Titel: Instructie voor zorgprofessionals
Auteur: Jongeren onder begeleiding van Stichting Alexander
Titel: Achtergronddocument Transitietool depressieve-stemmingsstoornissen.
Auteur: Theunissen, M.H.C., van Harten, L.V., & Pannebakker, F.D.
Titel: Checklist transitie in zorg 18- naar 18+.
Auteur: Theunissen, M.H.C., van Harten, L.V., & Pannebakker, F.D.
Titel: Survivalgids 18 jaar en GGZ
Auteur: Jongeren onder begeleiding van Stichting Alexander
Titel: The development of a transition protocol for youth suffering from depression
Auteur: Harten, L.V., Pannebakker, F.D., Maras, A., van Amelsvoort, T.A.M.J., & Van Staa, A.L.
Titel: Effectiveness and suicide risk of antidepressant use in young depressed adults: A systematic literature review
Auteur: M.H.C. Theunissen; L.V. van Harten; F.D. Pannebakker
Titel: Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie 18-/18+)
Auteur: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie i.s.m. TNO
Link: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dossiers/jongvolwassenen/
Titel: Tool Transitie bij jongeren met depressie
Auteur: Op eigen benen i.s.m. TNO
Link: https://www.opeigenbenen.nu

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het tweejarige project was het verbeteren van de overstap van jeugd- naar volwassenzorg voor jongeren met een depressie. Dat is gebeurd door een ‘transitietool’ te ontwikkelen. Deze tool bestaat uit een checklist en achtergronddocument voor professionals, te gebruiken tijdens hun behandeling met de jongeren. Daarnaast hebben jongeren zelf een survivalgids voor jongeren en hun ouders/verzorgers ontwikkeld, inclusief een instructieblad voor behandelaren. Deze transitietool is ontwikkeld met cliënten, naasten en professionals en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De vraag naar een transitietool voor deze jongeren kwam uit de praktijk. Zowel jongeren zelf als professionals zijn vaak ontevreden over de transitie. Deze transitietool helpt dit tegen te gaan doordat het aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten, en ook veel ervaren knelpunten van professionals aanpakt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO