Mobiele menu

De pedagogische civil society in de praktijk.Onderzoek naar de wijze waarop maatschappelijke organisaties, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, hun bijdrage aan de pedagogische civil society kunnen versterken.

 “It takes a village to raise a child”. Maar hoe ziet de ideale ‘village’ er eigenlijk uit? Hoe kunnen (vrijwilligers-) organisaties optimaal bijdragen aan het opvoedingsklimaat in dorp of buurt? Op deze vraag proberen de onderzoekers van de DSP-groep in de praktijk een antwoord te vinden. Buurten verschillen van elkaar qua bebouwing, bevolkingsopbouw, voorzieningenniveau etc. De DSP-groep vergelijkt dan ook 15 ‘villages’ verspreid over het hele land. Het project richt zich ook op gemeentelijke beleidssectoren, zoals sportbeleid, vrijwilligersbeleid, welzijnsbeleid en ruimtelijke ordening.
De onderzoekers kijken naar ‘actoren’ (organisaties of personen) die geen beroepsmatige pedagogische taak hebben. Actoren die misschien wel onbewust bijdragen aan de ‘opvoedende omgeving’. Gekeken wordt wat ouders en kinderen hiervan merken en hoe de pedagogische rol van de vrijwilligers versterkt kan worden. En hoe gemeentebeleid en het vrijwilligerswerk elkaar beïnvloeden.
De praktijk moet aan de slag met de resultaten van dit onderzoek. Geen duimendikke rapporten dus, maar resultaten in handzame factsheets.

Producten

Titel: Opvoeden samen met de buurt. De pedagogische civil society: een inhoudelijke oriëntatie
Link: http://www.dsp-groep.nl
Titel: Opvoeden samen met de buurt. Voorbeelden van pedagogische kracht in wijken en buurten
Link: http://www.dsp-groep.nl
Titel: Opvoeden samen met de buurt. Buurtanalyse en eindconclusies
Link: http://www.dsp-groep.nl

Verslagen


Eindverslag

Kinderen en jongeren groeien op in de buurt. Daar staan zij en hun ouders in contact met mensen en organisaties. Buren, ouders, andere mensen in de wijk. School en kinderopvang, sportverenigingen, jongeren- en welzijnswerk, kerk, moskee, migrantenorganisaties, buurtverenigingen, maar ook Centrum Jeugd en Gezin, buurtregisseur - allemaal zijn deze partijen sterk bepalend voor de manier waarop kinderen en jongeren opgroeien. Met elkaar vormen zij de pedagogische kracht van de buurt. Ieder heeft daarin een eigen rol en eigen mogelijkheden.
Kwalitatief onderzoek van DSP-groep naar het opvoed- en opgroeiklimaat in vijftien uiteenlopende buurten in Nederland maakt duidelijk dat vooral de reguliere buurtorganisaties, die op regelmatige basis contact hebben met jeugd en ouders, bepalend zijn. Met elkaar hebben zij immers een enorm bereik en zijn zij in staat om een krachtige pedagogische boodschap af te geven. Wanneer maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, scholen, buurt- en welzijnsorganisaties, door gemeenten en CJG worden uitgedaagd en ondersteund om hun pedagogische kracht en mogelijkheden nog meer te gaan benuttten kan veel worden bereikt, zo laten de vele goede voorbeelden zien. Voor deze organisaties zelf is het een kans om hun maatschappelijk gezicht te tonen. Voor de kinderen en jongeren in de buurt biedt het kansen om goed en gezond op te groeien.

In het onderzoek “De pedagogische civil society in de praktijk”, onderzoekt DSP-groep de wijze waarop maatschappelijke organisaties, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, hun bijdrage aan de pedagogische civil society kunnen versterken. Het is erop gericht om concrete handvatten te achterhalen om de bijdrage van de verschillende actoren in of aan de pedagogische civil society te vergroten. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Literatuuronderzoek inclusief expertronde
2. Praktijkonderzoek in 15 villages.

Recent heeft DSP-groep het literatuurdeel afgerond. Het praktijkonderzoek is momenteel volop in uitvoering. Op basis van het literatuuronderzoek zijn de criteria bepaald voor de 15 villages. Het gaat onder andere om diversiteit wat betreft sociaal-economische status, geografische spreiding en mate van stedelijkheid. De wijken die in het onderzoek worden meegnomen zijn: Rotterdam (De Beverwaard & Middengebied- Noord), Huizen (De zuid & De Filosofenbuurt), Den Bosch (Schutskamp & De grote wielen), Sudwest Fryslan (Noorderhoek in Sneek & Blauwhuis), Hoorn (Kersenboogerd &Risdam) Hellendoorn, (De Blokken & Marle) Middelburg (Dauwendaele & Nieuw en Sint Joosland), Zederik (Ameide).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410141002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ing. N.F. Broenink
Verantwoordelijke organisatie:
DSP - groep BV