Mobiele menu

De Plek

Projectomschrijving

Achtergrond

Voor veel van de 185 Rotterdamse jongeren die vrijkomen vanuit jeugddetentie dreigt dak- of thuisloosheid. Vaak vormde huisvesting al vóór detentie een probleem, dat bijdroeg aan het ontstaan en verergeren van het delict gedrag. Het waren bank slapende zorgmijders, jonge mensen voor wie geen plek leek te zijn in de samenleving.

Doelstelling

Ondanks het uitgestrekte hulpverleningslandschap in Rotterdam komt een groot deel van de jongeren niet uit de vicieuze cirkel. Deze jongeren ervaren een kloof tussen de beschikbare hulpverlening en hun eigen concrete situatie. Ze hebben geen behoefte aan het zoveelste hulpverleningstraject, maar aan een plek waar ze welkom zijn en waar aandacht is voor hun talenten en verhaal. Waar ze kunnen werken aan de oplossingen die voor henzelf belangrijk zijn. Hoe deze plek vorm moet krijgen, wordt samen met deze jongeren uitgezocht en in samenwerking met de ketenpartners gerealiseerd.

Samenwerking

Dit project betreft een samenwerking tussen Afdeling Buitengewone Zaken, Stichting Exodus Zuid-Holland, Stichting Zwerfjongeren Nederland en Stichting Young in Prison (YiP).

Afbeelding

Dan sta je daar met een plastic tasje buiten de gevangenis. Wat nu? Veel jongeren weten - na detentie - niet meer hun weg te vinden in de maatschappij. De kloof tussen binnen en buiten is groot. De LOBBY onderzoekt met jongeren in Rotterdam hoe die kloof te dichten. Hoe valt te voorkomen dat zij op straat belanden?

Bekijk dit artikel uit de interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor veel van de 185 Rotterdamse jongeren die vrijkomen vanuit jeugddetentie dreigt dak- of thuisloosheid. Vaak vormde huisvesting al voor detentie een probleem, dat bijdroeg aan het ontstaan en verergeren van het delictgedrag. Het waren bankslapende zorgmijders, jonge mensen voor wie geen plek leek te zijn in de samenleving. Ondanks het uitgestrekte hulpverleningslandschap in Rotterdam komt een groot deel van de jongeren niet uit de vicieuze cirkel. Deze jongeren ervaren een kloof tussen de beschikbare hulpverlening en hun eigen concrete situatie. Ze hebben geen behoefte aan het zoveelste hulpverleningstraject, maar aan een plek waar ze welkom zijn en waar aandacht is voor hun talenten en verhaal. Waar ze kunnen werken aan de oplossingen die voor henzelf belangrijk zijn. Hoe deze plek vorm moet krijgen, gaan we samen met deze jongeren uitvinden en in samenwerking met de ketenpartners realiseren. We noemen het ‘De Plek’.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210012110018
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. H.E. Gispen
Verantwoordelijke organisatie:
Afdeling Buitengewone Zaken