Mobiele menu

De praktische uitvoering van het beleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking en de behoeften en wensen van de doelgroep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is strafbaar in Nederland. In 2010 is landelijk de Nederlandse ketenaanpak tegen VGV geïmplementeerd die op drie pijlers gebaseerd is: 1) preventie, 2) medische (na)zorg, en 3) veiligheidszorg en wetshandhaving. Dit project is uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid en in nauwe samenwerking met professionals uit de praktijk, sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen.

Door de onderzoeken zijn inzichten verkregen in knelpunten in de samenwerking tussen ketenpartners en zorg en hulp aan vrouwen die besneden zijn. Daarnaast is inzicht verkregen in ervaringen van de doelgroep met zorg en hulp ten aanzien van VGV. Bovendien heeft het project geresulteerd in een prioriteitenplan dat tijdens een invitational conference is opgesteld door professionals uit de praktijk, sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen. Geprioriteerde thema’s zijn:

  • Sleutelpersonen
  • Kennis over VGV en samenwerkingspartners
  • VGV bespreken

Lees hier het volledige verslag van de invitational conference.

We spraken projectleider Vina Slev in dit interview over het project. 

Producten

Titel: Prioriteitenplan VGV
Auteur: Deelnemers van de interactieve bijeenkomst over meisjesbesnijdenis van 23 september 2022.
Titel: De praktische uitvoering van het beleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking en de behoeften en wensen van de doelgroep
Auteur: Vina Slev (GGD Amsterdam)
Titel: Het bespreekbaar maken en het bespreken van meisjesbesnijdenis
Auteur: Vina Slev (GGD Amsterdam) en Ramin Kawous (Pharos)
Link: https://youtu.be/KZzTGNIoT7k

Verslagen


Eindverslag

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is strafbaar in Nederland. In 2010 is landelijk de Nederlandse ketenaanpak tegen VGV geïmplementeerd die op drie pijlers gebaseerd is: 1) preventie, 2) medische (na)zorg, en 3) veiligheidszorg en wetshandhaving. Het project is uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid en in nauwe samenwerking met professionals uit de praktijk, sleutelpersonen en ervaringsdeskundige. Door de onderzoeken zijn inzichten verkregen in knelpunten in de samenwerking tussen ketenpartners en zorg en hulp aan vrouwen die besneden zijn. Daarnaast is inzicht verkregen in ervaringen van de doelgroep met zorg en hulp ten aanzien van VGV. Bovendien heeft het project geresulteerd in een prioriteitenplan dat tijdens een invitational conference is opgesteld door professionals uit de praktijk, sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen. Geprioriteerde thema’s zijn: - sleutelpersonen; - kennis over VGV en samenwerkingspartners, en; - VGV bespreken.
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is strafbaar in Nederland. In 2010 is landelijk de Nederlandse ketenaanpak tegen VGV geïmplementeerd. Het is echter onduidelijk of de aanpak in de praktijk naar wens functioneert. Daarnaast is onbekend of besneden vrouwen en meisjes de hulp en zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit geldt expliciet voor vrouwen en meisjes die afkomstig zijn uit risicolanden of waarvan een van de ouders afkomstig is uit een risicoland. Met dit project hopen wij hier meer zicht op te krijgen. Bij de uitvoering van dit project worden de fases van actieonderzoek toegepast. Kenmerkend bij actieonderzoek is dat mensen uit de praktijk actief als medeonderzoeker een of meerdere onderdelen van een onderzoek op zich nemen. Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid, en bestaat uit 4 deelonderzoeken: 1) een vignettenstudie, 2) focusgroepen, 3) en een vragenlijstonderzoek naar handelingsverlegenheid, onder ketenpartners, en 4) focusgroepen met de doelgroep. In de afgelopen periode lag de focus op het formeren van actieonderzoeksgroepen en onderzoek naar handelingsverlegenheid ten aanzien van VGV bij ketenpartners, zoals bijvoorbeeld huisartsen, gynaecologen, verloskundigen.

Kenmerken

Projectnummer:
10260022010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. V.N. Slev
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam