Mobiele menu

De prevalentie en perceptie van alcoholvrije dranken

Er is een groeiende markt voor alcoholvrije dranken. Er is echter een gebrek aan kennis over de prevalentie, het normbesef en de impact van reclame op de consumptie van  alcoholvrije dranken. Dit belemmert de ontwikkeling van effectief beleid en gerichte interventies. Dit project heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de prevalentie van alcoholvrije dranken, welke rol deze dranken spelen in de totale alcoholconsumptie, en hoe zij worden ervaren (perceptie) door consumenten, verstrekkers en handhavers zoals gemeenten en GGD'en.

Doel

Het project heeft als doel om grondig inzicht te verkrijgen in de prevalentie en perceptie van alcoholvrije dranken. Met deze verworven kennis wil het project niet alleen bijdragen aan meer gefundeerde kennis over de groeiende populariteit van alcoholvrije dranken, maar ook beleidsmakers voorzien van concrete aanbevelingen.

Aanpak/werkwijze 

De werkwijze omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, zoals een panelonderzoek onder consumenten en focusgroepen met consumenten, verstrekkers en handhavers. In twee afzonderlijke werkpakketten richten we ons op het vaststellen van de prevalentie van het gebruik van alcoholvrije dranken onder consumenten in diverse leeftijdscategorieën en het in kaart brengen van de perceptie van consumenten, verstrekkers (horeca, supermarkten, slijterijen en producenten van alcoholvrije dranken) en handhavers (gemeenten/GGD) met betrekking tot deze dranken. 

Samenwerkingspartners 

NHL Stenden Hogeschool, Universiteit Maastricht, Verslavingszorg Noord Nederland, Breuer&Intraval en GGD Fryslân bundelen hun krachten voor dit project. De expertise en publicaties op het gebied van alcoholpreventie, aangevuld met waardevolle klinische ervaring en publicaties uit de verslavingszorg en psychiatrie, verzekeren een brede wetenschappelijke en klinische context bij de interpretatie van resultaten. 

Verwachte resultaten 

Verwachte resultaten omvatten inzichten voor interventies en beleidsaanbevelingen, ondersteuning voor effectief volksgezondheidsbeleid, en bewustwording bij toekomstige generaties over alcoholvrije dranken. Dit zal bijdragen aan een gebalanceerde perceptie en een geïnformeerde benadering van alcoholvrije dranken in Nederland. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan meer kennis over de opkomende trend van alcoholvrije dranken en de impact ervan op zowel de samenleving als individueel gedrag als de rol van de (sociale) media daarin. 

Kenmerken

Projectnummer:
10690032320010
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Kor Spoelstra
Verantwoordelijke organisatie:
NHL Stenden Hogeschool