Mobiele menu

De professional als partner: opleidingen impuls in het hbo

In dit project is een zelfscan ontwikkeld voor de curricula van de hbo-opleidingen Pedagogiek, Social Work, Pabo en Verpleegkunde. Docenten kunnen met deze scan in kaart brengen of er in hun curriculum inhoud ontbreekt rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is er een virtuele kast ontwikkeld met lesmaterialen over dit thema. Docenten kunnen deze gebruiken om hun studenten adequaat te leren reageren op signalen van huiselijk geweld. De kast bevat werkvormen, literatuur, lesopzetten, casussen, videomateriaal, serious games naast links naar gastdocenten.

Bovengenoemde hbo-opleidingen kunnen de scan en kast gebruiken om hun studenten adequaat op te leiden tot professionals die kunnen en, vooral, durven reageren in situaties waarin mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit project en eerdere onderzoeken toonden aan dat dit nog beter belegd kan worden in hbo-opleidingen. De opleidingsmanagers van de hbo-Pedagogiek-opleidingen hebben allen de belofte ondertekend om dit te realiseren.

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. van der Poel
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht

VIMP-project

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)-project. ZonMw kan een gehonoreerd en afgerond project extra stimuleren met een VIMP. Het doel van een VIMP is doorgeleiding, verspreiding of implementatie van projectresultaten. Binnen deze VIMP zijn een aantal (onderwijs)opbrengsten van projecten uit het Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis gebundeld.