Mobiele menu

De relatie als fundament: werken aan waardevolle zorgrelaties in de organisatie van verpleeghuiszorg en de toerusting van professionals

Projectomschrijving

Relaties zijn de basis voor goede verpleeghuiszorg. Zorg- en ondersteuningsprofessionals zijn echter niet altijd in staat om waardevolle relaties met bewoners, naasten en mantelzorgers aan te gaan. Een belangrijke vraag is daarom hoe de organisatie van zorg zo kan worden ingericht dat professionals meer ruimte ervaren om deze relaties centraal te stellen in hun werk. 

Doel

In dit project wordt praktische kennis ontwikkelt rondom drie vragen:

  1. Wat maakt dat bewoners in een verpleeghuis en hun naasten een zorgrelatie als waardevol ervaren?
  2. Hoe kan de zorg zo worden georganiseerd dat professionals de ruimte hebben om waardevolle relaties te ontwikkelen?
  3. Hoe kunnen (toekomstige) professionals de juiste vaardigheden en houding ontwikkelen om waardevolle relaties aan te gaan?

Aanpak

Er wordt actieonderzoek met bewoners, naasten, mantelzorgers en (toekomstige) professionals gedaan. Ook worden teamleiders, praktijkopleiders en docenten betrokken bij dit project. Samen met de zorgpraktijk en het beroepsonderwijs wordt er gewerkt aan praktische inzichten en concrete verbetering. Zo wordt er bijgedragen aan verpleeghuiszorg waarin waardevolle relaties de kern van de zorgverlening vormen.

Samenwerkingspartners

Ieder projectonderdeel ontstaat vanuit een co-creatie tussen (vertegenwoordigers van) bewoners, naasten, mantelzorgers, diverse (toekomstige) professionals, teamleiders, praktijkopleiders en docenten.

(Verwachte) resultaten

Met behulp van alle ervaringen en ideeën wordt de basis gelegd voor verbeteracties in hun eigen (woon-/werk-)omgeving, maar worden er ook praktische handvatten ontwikkeld voor verbetering die landelijk toepasbaar zijn in zowel de zorgpraktijk als het beroepsonderwijs.

Kenmerken

Projectnummer:
639003916
Looptijd: 99%
Looptijd: 99 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ludo Glimmerveen
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam