Mobiele menu

De relatie tussen cognitieve overbelasting en ernstige vermoeidheid bij mensen met een visuele beperking

Vermoeidheid is een vaak genoemde klacht van mensen met een visuele beperking; meer dan de helft ervaart ernstige vermoeidheidklachten met een grote impact op het dagelijks leven. Cognitieve overbelasting door het compenseren voor visusverlies om dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, is de meest gemelde oorzaak van vermoeidheid in deze groep. Er is meer concentratie en aandacht nodig om visueel waar te nemen én visuele stimuli te verwerken. Een wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen cognitieve overbelasting en vermoeidheid en gerelateerde risicofactoren ontbreekt echter. Op basis van een cross-sectionele cohort studie (N=207, allen 18 jaar of ouder met een visuele beperking) wordt door middel van logistische regressie analyse de relatie verder uitgediept. De uitkomsten kunnen aanleiding geven om gerichte interventies voor deze kwetsbare groep op te zetten en/of huidige interventies te onderbouwen en/of aan te scherpen.

Kenmerken

Projectnummer:
06370422210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.M.A. van Nispen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc