Mobiele menu

De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen

Effect van de woonomgeving

Het wordt steeds duidelijker dat de fysieke en sociale omgeving van ouderen invloed hebben op zelfredzaamheid. Zeker wanneer de leefwereld van ouderen zich steeds meer beperkt tot de directe woonomgeving. Onbekend is echter om welke factoren het hierbij gaat en wat de relatie is met kwetsbaarheid.

Doel
Het doel van dit project is inzicht geven in de rol van de woonomgeving bij lichamelijke activiteit, functiebehoud en herstel, participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Uiteindelijk doel is het doen van aanbevelingen voor aanpassingen van bestaande en nog te bouwen woonomgevingen.

Werkwijze
De onderzoekers meten onder meer hoe de omgeving samenhangt met lichamelijke activiteit. Daarvoor gebruiken ze GPS-apparatuur en versnellingsmeters. Met behulp van focusgroepen en literatuur worden aangrijpingspunten in kaart gebracht voor het aanpassen van de omgeving. Ook ondervragen de onderzoekers beleidsmakers en deskundigen hierover.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

Verslagen


Eindverslag

Het onderzoek ‘De rol van de fysieke woonomgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen’ is erop gericht meer inzicht te krijgen in kenmerken van de fysieke en sociale omgeving die de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van ouderen kunnen bevorderen of belemmeren. Binnen het onderzoek worden twee groepen ouderen onderscheiden: kwetsbare en niet-kwetsbare ouderen. Een deel van de kwetsbare ouderen maakt deel uit van een groter onderzoek waarin het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel wordt geëvalueerd. Deze ouderen zijn recent ontslagen uit het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Tevens worden kwetsbare en niet-kwetsbare ouderen onderscheiden binnen een willekeurige steekproef van 65-plussers binnen de gemeente Spijkenisse. De deelnemers worden geïnterviewd over diverse onderwerpen, zoals gezondheid, mate van zelfredzaamheid en wat men van de buurt vindt. Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd om overdag een GPS apparaat en een versnellingsmeter te dragen en tevens een beweegdagboek in te vullen. Hiermee wordt een week lang gemeten waar de ouderen zich bevinden, met welk doel en hoe snel ze afstanden afleggen. De fysieke woonomgeving wordt nauwkeurig in kaart gebracht door middel van geografische informatiesystemen en een buurtbeoordelingsinstrument. Uit het onderzoek blijkt een verband tussen het ontwerp van de omgeving, de aanwezigheid van voorzieningen, en de aanwezigheid van groenvoorzieningen en bewegen onder ouderen. Stedenbouwkundige principes en discussie met bewoners en de lokale professionals hebben geleid tot aanbevelingen voor het verbeteren van de beweegvriendelijkheid van de omgeving voor ouderen.

Samenvatting
Het onderzoek ‘De rol van de fysieke woonomgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen’ is erop gericht meer inzicht te krijgen in kenmerken van de fysieke en sociale omgeving die de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van ouderen kunnen bevorderen of belemmeren. Binnen het onderzoek worden twee groepen ouderen onderscheiden: kwetsbare en niet-kwetsbare ouderen. Een deel van de kwetsbare ouderen maakt deel uit van een groter onderzoek waarin het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel wordt geëvalueerd. Deze ouderen zijn recent ontslagen uit het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Tevens worden kwetsbare en niet-kwetsbare ouderen onderscheiden binnen een willekeurige steekproef van 65-plussers binnen de gemeente Spijkenisse. De deelnemers worden geïnterviewd over diverse onderwerpen, zoals gezondheid, mate van zelfredzaamheid en wat men van de buurt vindt. Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd om overdag GPS-apparatuur en een versnellingsmeter te dragen en tevens een beweegdagboek in te vullen. Hiermee wordt een week lang gemeten waar de ouderen zich bevinden, met welk doel en hoe snel ze afstanden afleggen. De fysieke woonomgeving wordt nauwkeurig in kaart gebracht door middel van geografische informatiesystemen en een buurtbeoordelingsinstrument. Met de resultaten hopen wij duidelijke patronen voor verbetering te zien die kunnen leiden tot aanpassingen in de woonomgeving en uiteindelijk tot verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
314030301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J. van Lenthe
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC