Mobiele menu

De rol van het microbioom in de pathogenese van ME/CVS: een bevolkingsonderzoek

Projectomschrijving

ME/CVS is een ernstige ziekte met een grote impact op de individuele gezondheid en de samenleving. Aangenomen wordt dat een breed spectrum van genetische, biochemische en omgevingsfactoren betrokken is bij het veroorzaken van ME/CVS, maar de precieze oorzaken en mechanismen zijn nog niet bekend. In dit project wordt de rol van het darmmicrobioom onderzocht bij het ontstaan van ME/CVS. Dit onderzoek naar het verband tussen ME/CVS en het microbioom heeft als doel de moleculaire mechanismen van de ziekte te ontdekken. Dit kan bijdragen aan een betere diagnose van ME/CVS en leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling.

Doel

Het darmmicrobioom is betrokken bij het reguleren van verschillende functies in het lichaam en beïnvloedt zowel het immuunsysteem als de hersenfunctie. Er zijn aanwijzingen dat het darmmicrobioom een rol speelt bij het ontstaan van ME/CVS. Deze aanwijzingen komen uit eerdere onderzoeken naar dit verband, maar deze  hadden weinig deelnemers, duurden maar kort of hadden andere beperkingen. Meer kennis over de darmmicrobioom-samenstelling van ME/CVS-patiënten kan nieuwe inzichten opleveren over het ontstaan van deze ziekte, en mogelijk bijdragen aan een betere diagnose en aan de ontwikkeling van op het microbioom gerichte behandelingen voor ME/CVS. Het doel van dit project is het identificeren van specifieke patronen in het microbioom van ME/CVS-patiënten.

Onderdeel van het ME/CFS Lines consortium

Dit project is een deelonderzoek binnen het ME/CFS Lines consortium. Meer informatie over het consortium en andere deelprojecten leest u op de projectpagina van het het ME/CFS Lines consortium.

(Verwachte) Resultaten

In dit onderzoeksproject is het de bedoeling om de rol van het darmmicrobioom bij het ontstaan van ME/CVS te onderzoeken, door gebruik te maken van de modernste methoden op het gebied van microbioom-data-analyse en machine learning. De onderzoekers beogen hiermee meer inzicht te geven in het ontstaansmechanisme van ME/CVS, en de rol van het microbioom daarbij. Dit kan bijdragen aan een betere diagnose van ME/CVS en leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor op het microbioom gerichte behandelingen voor ME/CVS.

Overig

Samenwerkingen en Open Science zijn essentieel in onderzoek. Daarom zullen alle uitkomsten vrij toegankelijk gepubliceerd worden. Dit onderzoek volgt de FAIR-principes en ethische standaarden voor wat betreft privacy en welzijn van patiënten en deelnemers.

Kenmerken

Projectnummer:
10091012110017
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Kurilshchikov
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen