Mobiele menu

De SERIOUS-studie: Seks, gEnder en caRdIOvascUlair riSico bij migraine serieus genomen

De SERIOUS-studie: Seks, gEnder en caRdIOvascUlair riSico bij migraine serieus genomen

Vraagstuk

Migraine is een neurovasculaire aandoening met een aanzienlijke maatschappelijke last. Daarnaast is migraine een belangrijke cardiovasculaire risicofactor, waarvan de onderliggende oorzaak nog niet goed wordt begrepen.

Onderzoek

In dit onderzoek wordt de relatie tussen migraine en al bekende cardiovasculaire risicofactoren onderzocht. Omdat migraine driemaal vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomt zullen de invloed van man-vrouw verschillen (sekse) op de relatie tussen migraine en de cardiovasculaire risicofactoren onderzocht worden. Daarnaast zal de invloed van gender- en diversiteitsaspecten (zoals leefstijl en leeftijd) op deze relatie bestudeerd worden. Gebruik wordt gemaakt van de reeds lopende LifeLines Cohort Studie.

Verwachte uitkomst

De SERIOUS-studie zal leiden tot een beter begrip van de associatie tussen migraine en cardiovasculaire risicofactoren in mannen en vrouwen én tot meer inzicht in het ontstaan van migraine.

Producten

Titel: Presentatie focusgroep Hoofdpijnnet
Auteur: Drs. Linda Al-Hassany, professor dr. Antoinette Maassen van den Brink en leden van Hoofdpijnnet
Titel: Poster patiëntensymposium: Rondleiding op het lab - dierproeven(microvasculatuur)
Auteur: Poster patiëntensymposium_Rondleiding op het lab - celkweek
Titel: Poster patiëntensymposium: Rondleiding op het lab - celkweek
Auteur: Onderzoeksgroep van professor dr. Antoinette Maassen van den Brink
Titel: Poster patiëntensymposium: Mulvany experimenten
Auteur: Onderzoeksgroep van professor dr. Antoinette Maassen van den Brink
Titel: Focusgroep SERIOUS-studie (online)
Auteur: Professor Antoinette Maassen van den Brink en Linda Al-Hassany (projectuitvoerders), Domino Determann (vrijwilliger Hoofdpijnnet, organisator van deze focusgroep) en 8 leden.
Titel: Meer dan een hoofdpijntje: Wat doe je als werknemer én werkgever met migraine?
Auteur: Interview met professor dr. Antoinette Maassen van den Brink en drs. Linda Al-Hassany door LINDA.nl
Titel: Migrainesymposium rondom de SERIOUS-studie
Auteur: Sprekers: Prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink, Drs. Linda Al-Hassany, Drs. Deirdre Boucherie, Drs. Tessa de Vries, Domino Determann, Hoofdpijnnet, Ing. Ruben van Drie, Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Dr. Hans Carpay
Titel: Studying sex and gender in neurological disease
Auteur: Linda Al-Hassany, Petra Verdonk, Antoinette MaassenVanDenBrink
Magazine: The Lancet Neurology
Titel: Metabolic Aspects of Migraine: Association With Obesity and Diabetes Mellitus
Auteur: Eduardo Rivera-Mancilla, Linda Al-Hassany, Carlos M Villalón, Antoinette MaassenVanDenBrink
Magazine: Frontiers in neurology
Titel: Giving Researchers a Headache – Sex and Gender Differences in Migraine
Auteur: Linda Al-Hassany†, Jennifer Haas†, Marco Piccininni, Tobias Kurth, Antoinette Maassen Van Den Brink and Jessica L. Rohmann
Magazine: Frontiers in neurology
Titel: Migraine en hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen
Auteur: Linda Al-Hassany
Titel: Essay Intersectionality in Migraine from a Gender-Based Perspective
Auteur: Linda Al-Hassany
Titel: Eerste prijs van de For Women in Science Rising Talent Awards 2022
Link: https://khmw.nl/for-women-in-science-awards-2022-uitgereikt/

Verslagen


Eindverslag

Naast de directe ziektelast door de aanvallen, is migraine ook een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, waarvan het onderliggende mechanisme nog niet goed wordt begrepen. Waar wij in een eerder stadium een associatie tussen migraine en traditionele risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in vrouwen hebben aangetoond, ontbreekt hedendaags de kennis of een dergelijk verband ook in mannen aanwezig is. Momenteel hebben wij toegang tot de data van het LifeLines cohort, dat gebruikt wordt om de onderzoeksvragen met betrekking tot (het verschil van) het risico in mannen en vrouwen te beantwoorden. Naast sekseaspecten is ons tevens toegang verleend tot data die betrekking hebben op genderaspecten, waaronder leefstijl (zoals voeding en beweging), en diversiteitsaspecten (zoals leeftijd en de sociaaleconomische status). De data analyse is momenteel gaande.

Kenmerken

Projectnummer:
555003018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Maassen van den Brink
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC