Mobiele menu

De Sociale Benadering Dementie in Boxtel

Aanleiding
De afgelopen twee jaar zijn veelbelovende resultaten bereikt met de Sociale Benadering Dementie (SBD) in ’s-Hertogenbosch. In Boxtel gaan we de training SBD toepassen, in een zo breed mogelijk netwerk waarin ook de niet-formele zorg een belangrijke rolt speelt.

Doel
Door professionals te scholen en de methode in te zetten, zorgen we voor meer kwaliteit van leven van mensen met dementie. We stimuleren samenwerking tussen de professionals die actief zijn in de wijk en kunnen zo beter aansluiten bij de leefwereld van mensen met dementie.

Training Sociale Benadering Dementie
De training SBD helpt behoeften van mensen met dementie beter te begrijpen. Niet de ziekte maar levenskwaliteit staat centraal. Ondersteuning is op maat. We werken samen en stemmen af om tijdig te signaleren.

We kiezen voor domein overstijgende training binnen wijken en buurten. Zo vindt een uitwisseling van expertise plaats en stimuleren we samenwerking tussen verschillende professionals en vrijwilligers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10360032110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Kasander
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Boxtel