Mobiele menu

De Sociale Omgeving van Studenten en een Interventie gericht op hun ALcoholgebruik (SOSIAL)

Overmatig alcoholgebruik door studenten lijkt ‘erbij te horen’ maar kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, en het sociaal maatschappelijk functioneren. De sociale omgeving en sociale norm speelt een grote rol bij drinkgedrag van studenten. In co-creatie met studenten zal kennis worden vergaard en wordt de IkPas interventie (een maand geen alcohol) toegespitst op de sociale studentencontext. De resultaten zullen bijdragen aan verlaging van de sociale drinknorm en vermindering van overmatig alcoholgebruik onder studenten.

Doel

  1. Inzicht krijgen in de rol van de sociale online èn offline omgeving op schadelijk alcoholgebruik en de drinknorm onder studenten. 
  2. De IkPas interventie toespitsen op en toegankelijk maken voor studenten door de sociale omgeving te betrekken en de sociale norm te beïnvloeden. 
  3. De korte en langere termijn effecten van de doorontwikkelde IkPas interventie bij studenten op de sociale drinknorm en het alcoholgebruik in kaart brengen. 
  4. Verspreiden van de effectieve strategieën.

Aanpak/werkwijze

Om doelstelling 1 te beantwoorden zal een literatuur review worden gedaan en worden er empirische data verzameld in het (lopende) Healthy Student Life (HSL) project. Voor doelstelling 2 worden er interviews en focusgroepen gehouden met studenten en wordt de IkPas interventie (een maand geen alcohol) uitgevoerd. Voor doelstelling 3 worden longitudinale data van het HSL project geanalyseerd (zowel studenten die wel als niet hebben meegedaan aan IkPas). Daarnaast worden de landelijk beschikbare IkPas data van studenten gebruikt om naar zowel korte als lange termijn effecten te kijken binnen deelnemers aan IkPas. Het consortium en netwerkpartners worden ingezet voor doelstelling 4.

Samenwerkingspartners

Er zijn twee universiteiten betrokken: Radboud Universiteit (met het lopende HSL project) en Tilburg University (expertise met betrekking tot IkPas) die op verschillende manieren ervaring hebben met onderzoek naar alcoholgebruik onder studenten. Stichting Positieve Leefstijl coördineert de IkPas interventie. Het Trimbos instituut draagt zorg voor verbinding van landelijke en lokale projecten en het verspreiden van de resultaten. Studenteninitiatieven zoals Lieve Mark en (landelijke) studentenorganisaties zorgen voor verbinding met en het direct betrekken van de doelgroep (co-creatie). Lokale organisaties (verslavingszorg, groen, gezond en in beweging) dragen verder bij aan werving van deelnemers en verspreiding van kennis.

(Verwachte) resultaten 

Het project zal een specifiek voor studenten doorontwikkelde versie van IkPas opleveren, die geregistreerd zal worden bij het Loket Gezond Leven. Een Nederlandstalige rapportage met een beschouwing van de resultaten, een processevaluatie en aanbevelingen zal breed verspreid worden in Nederland. Ook andere producten (bijvoorbeeld factsheets) zullen ingezet worden voor verspreiding en implementatie van de resultaten. Tot slot zal het project leiden tot wetenschappelijke publicaties die bijdragen aan theorieën en inzichten over de rol van de online en offline sociale omgeving op overmatig alcoholgebruik door studenten en over de effecten van IkPas op de sociale drinknorm en het drinkgedrag. 

Kenmerken

Projectnummer:
10690032320004
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2028
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.M. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen