De SWOM Academie breidt uit naar Gelderland en Friesland

Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit reguliere MDT-traject krijgen jongeren die (nog) niet volledig meedoen in de maatschappij de kans om zich in te zetten voor een ander, terwijl ze tegelijkertijd hun talenten ontdekken en hun belastbaarheid onderzoeken.

Dit MDT-traject bestaat uit 4 fasen: de kennismaking/intake, ontwikkeltraject, aan de slag, en de uitstroom. Het traject begint met een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake met een coach. Tijdens de intake kijken de jongere en coach samen naar waar de jongere nu staat en waar hij/zij naartoe wil. Wat is nodig om mee te doen aan de maatschappij?

Samen stellen de coach en de jongere een persoonlijk ontwikkelplan op. Ook zijn er verschillende trainingen/webinars waar de deelnemer aan mee kan doen. Denk aan “Omgaan met je beperking”, “Planning en structuur” en “Hoe vertel je jouw verhaal”.
En dan is het tijd voor de praktijk. De deelnemer gaat aan de slag bij SWOM en verschillende partners. Bijvoorbeeld als buddy/maatje, bestuurslid, ambassadeur, gespreksleider of schrijver. Dit kan zijn op allerlei gebieden, zoals duurzaamheid & milieu, sociaal ondernemen, kunst & cultuur, inclusie & diversiteit en maatschappelijke vraagstukken.

Om elkaar als deelnemer te inspireren en ondersteunen zijn er een besloten Facebookgroep, buddycontact, offline en online events en intervisies. Daarnaast blijft de coach de hele MDT-reis zij aan zij staan met de deelnemer om mee te denken en te ondersteunen. Ook is er ondersteuning vanuit de GGZ.

In totaal zijn de deelnemers zo’n 100 uur kwijt, 5 uur per week.

Betekenis

  • Voor jongeren

De MDT-reis biedt jongeren belangrijke handvatten, zoals het aanbrengen van structuur en een gezonde daginvulling. Ook gaat het traject sociaal isolement tegen en vergroot het hun zelfvertrouwen omdat ze actief meedoen aan de maatschappij. Het is de opstap naar een eigen gewaardeerde participatieplek die bijdraagt aan sociale en financiële onafhankelijkheid.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat jongeren deelnemen aan het arbeidsproces met een ervarings-, stage-, werk- of vrijwilligersplek kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Het samenbrengen van kwetsbare jongeren zorgt er bovendien voor dat deze groep niet meer onzichtbaar is voor publieke instanties, zoals het UWV, de provincie het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor deelnemende organisaties betekent het dat ze profiteren van de verschillende talenten van de jongeren. Dit leidt tot waardevolle gesprekken, interviews, ervaringsverhalen en georganiseerde events.

Doelgroep

Jongeren van 18 - 27 jaar met een lichamelijke of verstandelijke (arbeids)beperking en andere kwetsbare en/of moeilijk toegankelijke jongeren.

Regio

Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Noord-Friesland, Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidwest-Gelderland.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

De SWOM Academie biedt de mogelijkheid voor jongeren die (nog) niet volwaardig meedoen in de samenleving, om zich in te zetten voor een ander en hun eigen talenten en belastbaarheid te ontdekken. Deze jongeren met een beperking krijgen vanuit het MDT-traject een kans om toe te werken naar een eigen gewaardeerde plek in de maatschappij. De SWOM Academie is opgebouwd uit fasen, met als doel de maatschappelijke participatie van jongeren te vergroten. Ons plan richt zich op het uitbreiden van de SWOM Academie, zo willen wij de impact hiervan vergroten en versterken. We hebben de ambitie om de SWOM Academie tussen januari 2022 en januari 2024 op te schalen naar de regio’s Gelderland en Friesland om vanuit daar 280 extra jongeren met een beperking een passende MDT-plek te kunnen bieden. Het vertrouwen in de SWOM Academie, ons landelijke netwerk aan partnerorganisaties (lees: werkgevers), de vraag vanuit jongeren in de genoemde regio’s en de vraag naar een landelijk dekkend MDT-netwerk heeft hiertoe geleid.