Mobiele menu

De totale!!!! eerstelijn werkt mee aan de interventie bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach

De totale! eerstelijn werkt mee aan de interventie bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach (BSC).  Bij MSM (Multidisciplinair Samenwerkingsverband Maasgouw; bij dit voor Nederland unieke netwerk zijn alle eerstelijns zorgverleners van de gemeente Maasgouw betrokken) blijkt dat doorverwijzing van inactieven vanuit zorg naar bewegen weinig effect heeft. Deze constatering is met de gemeente , de BSC en sportaanbieders gedeeld. Besloten is om dit samen aan te pakken middels de interventies bewegen op recept in de sport, beweegcoach en Meer Bewegen voor Ouderen gezien het belang van bewegen bij 55+. De MSM zorgprofessional selecteert, test en helpt de client op weg naar een actievere leefstijl. De BSC begeleidt de client naar het lokale beweegaanbod dat voldoet aan de mogelijkheden en wensen van de client. De eerstelijn zorgt voor monitoring gedurende 1 jaar en ondersteunt het lokale beweegaanbod middels scholing en advies.

Verslagen


Eindverslag

Middels het project “De totale!!!! eerstelijn werkt mee aan bewegen op recept in de sport voor senioren en chronisch zieken in gemeente Maasgouw met een prominente rol voor de beweegcoach” in de periode september 2013 – augustus 2015:
- In deze periode is de hele doelgroep senioren en chronisch zieken via netwerkorganisaties en persoonlijke benadering benaderd om te participeren aan dit project door de inzet van de verschillende ouderen verenigingen, zorgorganisaties, eerstelijns zorgverleners en WMO adviseurs. 79 Senioren en chronisch zieken uit de gemeente die niet of te weinig bewegen zijn langdurig begeleid, gestimuleerd en gemonitord om structureel in beweging te komen bij het lokale sportaanbod waar ze zich toe aangetrokken voelen. De lokale sportaanbieders zijn geschoold zodat zij de kennis en mogelijkheden hebben om deze doelgroep op verantwoorde wijze in beweging te brengen en te houden. De samenwerking tussen gemeente, eerstelijns zorg, beweegcoach en het lokaal beweegaanbod is in deze project periode zodanig ingebed dat deze ook daarna zal blijven bestaan.

Uit samenwerking van Fitnesscentrum Fysio Totaal en MSM (Multidisciplinair Samenwerkingsverband Maasgouw; bij dit voor Nederland unieke netwerk zijn alle eerstelijns zorgverleners van de gemeente Maasgouw betrokken) blijkt dat reguliere doorverwijzing van inactieve senioren vanuit zorg naar bewegen nauwelijks effect heeft. Deze constatering is met de gemeente Maasgouw, de buurtsportcoach / beweegcoach (BSC) en lokale sportaanbieders gedeeld. Er is besloten om dit gezamenlijk aan te pakken middels de interventies bewegen op recept in de sport, beweegcoach en Meer Bewegen voor Ouderen gezien het belang van bewegen voor het bevorderen van het welzijn, de zelfredzaamheid en de gezondheid van de 55-plusser in Maasgouw. De gemeente heeft het stimuleren van een hogere sport- en beweegparticipatie van deze doelgroep in haar beleid opgenomen waarbij de BSC een belangrijke rol krijgt. Uit onderzoek blijkt dat de sport en beweegparticipatie van de 55-plusser achterblijft. Uit buurtscan en seniorenmonitor (GGD) blijkt dat 55-plussers binnen de gemeente de laagste sportdeelname kennen, 60% kampt met overgewicht, 78% heeft een of meer chronische aandoeningen, m.n. 10% (55+) tot 16% (75+) diabetes. Bovenstaande constatering, de vergrijzing, de gegevens uit de gezondheidsmonitor en wijkscan zijn aanleiding voor een sportimpuls aanvraag, met het doel om via verwijzing op maat, de inactieve 55-plusser structureel en verantwoord in beweging te brengen in het lokale sportaanbod. De gemeente Maasgouw bestaat uit 11 woonkernen (gescheiden door de Maas) met eigen identiteit en behoefte aan eigen voorzieningen, door de afstand tussen de dorpen. De MSM zorgprofessional selecteert, test en helpt de client op weg naar een actievere leefstijl. De BSC begeleidt de client naar het lokale beweegaanbod dat voldoet aan de mogelijkheden en wensen van de client. De eerstelijn zorgt voor monitoring gedurende 1 jaar en ondersteunt het lokale beweegaanbod middels scholing en advies.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002323
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.J.M. Peters MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Fitness Fysio Totaal