Mobiele menu

De Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet: opvoeden, opgroeien, gezondheid en integratie aangepakt

In het leven van Turkse en Marokkaanse immigranten speelt de ‘viergeneratie’-familie een centrale rol. Deze zogenoemde ‘grootfamilie’ kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van problemen van opgroeiende immigranten ten aanzien van gezondheid en integratie. Het ontwikkelproject ‘De grootfamilie aan zet’ mobiliseert de grootfamilies onder meer door hen te leren familie-interventies toe te passen. Interventies helpen de leden inzicht te krijgen in de rolverdeling binnen het grootgezin, en in opvoedstijlen en opvattingen binnen de familie. Die kunnen erg verschillen: grootvader zal uit het land van herkomst bijvoorbeeld heel andere opvattingen over de vrijheden van jonge vrouwen kennen, dan die in Nederland gebruikelijk zijn. Hollandse buren worden benaderd om de grootfamilie te helpen met integreren door de opzet van klussenbedrijven. Die doen niet alleen klusjes voor de grootfamilie, maar ook voor de Hollandse buren. De bijeenkomsten van grootfamilies worden opgezet in samenwerking met diverse migrantenorganisaties en andere maatschappelijke verenigingen.

Producten

Titel: De Grootfamilie aan Zet
Auteur: Dr. Carl H.D. Steinmetz Drs. Jette C. van den berg
Link: http://www.pumbo.nl/boek/DeGrootfamilieaanzet

Verslagen


Eindverslag

De Grootfamilie aan Zet is een door ZONMW gehonoreerd project. De Grootfamilie aan Zet richt zich op opvoeden en opgroeien van jongeren (w.o. Turks en Marokkaans) vanuit de context van een grootfamilie en vanuit een context van opvoeden en opgroeien in drie culturen (de cultuur in het land van herkomst, in Nederland met of het kerngezin of de familie en de cultuur op school en de vrije tijd.

Het project bevat een handboek De Grootfamilie aan Zet (Steinmetz en Van de Berg, 2012, ISBN 978-90-9026676-3) evenals een onderzoek naar Opvoeden in drie culturen. Los daarvan is er een website ontwikkeld namelijk www.grootfamiliesaanzet.nl

Het project ‘De Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet: opvoeden en opgroeien, gezondheid en integratie aangepakt’ gaat uit van het zelfoplossend vermogen van een familie en heeft als doel individuele en collectieve problemen op te lossen in Grootfamiliebijeenkomsten, met als nadruk opvoed- en opgroeiproblemen. Vanaf 1 december is dit project van start gegaan, en sinsdien is er een hoop gebeurd.

AlleKleur heeft een handboek geschreven waarin de werking van de Grootfamilieaanpak en verschillende interventies beschreven staan. Ook zijn de behandelaars van AlleKleur opgeleid in het bespreken van deze methode met hun cliënten. In samenwerking met Marokko Media is er hard gewerkt aan een Grootfamilie-website, die half augustus online zal komen. Om mensen te enthousiasmeren deel te nemen aan het project, zijn er voorbeeldverhalen ontwikkeld over een Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse, Afghaanse en een Curaçaose familie die vanuit hun familiecollectief individuele problemen van familieleden oplossen. Deze verhalen worden gebruikt in het handboek en op de website. Er zijn afspraken gemaakt met vrijwilligers van Stichting De Regenboog in Amsterdam, om Hollandse vrijwilligers aan Marokkaanse en Turkse grootfamilies te kunnen koppelen. En tenslotte zijn er natuurlijk de Grootfamilie-bijeenkomsten geweest, waarvan de resultaten tot nu toe goed zijn en de reacties enthousiast.

TOEKOMST
In de fase die voor ons ligt, zullen vooral familiebijeenkomsten plaatsvinden waarin de ontwikkelde interventies worden uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410122002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.H.D. Steinmetz
Verantwoordelijke organisatie:
AlleKleur