Mobiele menu

De verbindende kracht in Poelenburg

In de wijk Poelenburg in Zaanstad hebben veel inwoners een lage sociaal economische status en een slechte gezondheid. Ruim 60% van de inwoners is allochtoon.

Doel

Het bevorderen van de gezondheid- en leefsituatie van alle inwoners, zowel lichamelijk, als psychisch en sociaal. Een belangrijke stap was het verbeteren van de toegankelijkheid en de onderlinge afstemming van de zorg- en dienstverlening.

Werkwijze

2 wijkverpleegkundigen (0,89 fte) speelden hierin een centrale rol. Als inwoners met problemen geen contact zochten met hulpverleners, gingen zij op huisbezoek. Ze waren ook gemakkelijk te benaderen tijdens inloopspreekuren. Daarnaast organiseerden ze aansprekende themabijeenkomsten, waar bewoners leerden hoe ze hun gezondheid zelf konden ‘managen’. Door deelname aan overleggen met andere zorg- en dienstverleners in Poelenburg, konden de wijkverpleegkundigen inwoners snel en goed verwijzen naar de juiste hulpverlener.

Verslagen


Eindverslag

De wijkverpleegkundige heeft bij de start veel geïnvesteerd in kennismaken en bekendheid geven aan het project bij partijen in de wijk en bij andere belanghebbenden in de wijk, (voorlichting de moskee en bezoeken aan huisartsen etc) Dit heeft geleid tot intensivering van samenwerking, zoals structurele samenwerking met o.a. de voorlichter Eigen Taal en Cultuur en met de GGZ en huisarts in een Multidisciplinair overleg met als doel cliënten sneller en completer te ondersteunen en/of te behandelen. De wijkverpleegkundige is een belangrijke spil en verbindende schakel in de sociale wijkteams, zoals die door de gemeente zijn geinitieerd. De essentie van de functie is dat er ruimte is voor professionaliteit en een brede invulling van de taken. Evean blijft investeren in de wijkverpleegkundige, vanuit het perspectief dat de inzet van de wijkverpleegkundige de gezondheidssituatie van wijkbewoners zal bevorderen door o.a. vroegsignalering en preventie, zowel op fysiek- , psychisch- als sociaal gebied

Kenmerken

Projectnummer:
206010035
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Spinder
Verantwoordelijke organisatie:
Evean
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.