De Verbinding Bergharen en omgeving

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Uitbreiden en verstevigen van lokale zorg- en welzijnspartijen om zodoende gestructureerd en toekomstbestendig de zorg rondom ouderen, woonachtig in Bergharen en omgeving te verbeteren.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Fysiotherapiepraktijk ‘De fysioo’, Huisartsenpraktijk Nillesen-Hermens, Buurtzorg, de Zonnebloem, de Katholieke Ouderenbond (KBO) en de dorpsondersteuners vanuit Meervoormekaar.

Doel en aanpak project

Een breder netwerk realiseren rondom ouderen, waarin alle deelnemende partijen een gezamenlijke doelstelling en visie ontwikkelen, waardoor de zorg rondom de oudere beter valt te organiseren. Om de huidige positie van het netwerk in kaart te brengen, is er een ‘verhelderingskamer’ ingezet. Drie organisaties (De fysioo, huisartsenpraktijk en Buurtzorg) beraden zich op hun gezamenlijke ambitie op het gebied van integrale zorg in Bergharen en omgeving.

Hierbij is ook vastgesteld wie de beoogde leden van het netwerk zijn. Vervolgens is weer een verhelderingskamer
ingezet met alle beoogde netwerkdeelnemers (drie extra organisaties: KBO, dorpsondersteuners, Zonnebloem).
Als methodiek om alle betrokken partners gevoel van eigenaarschap te geven is de partnerschapskaart ingezet en zijn diverse speerpunten omschreven. Deze kaart ondersteunt in het gesprek de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de samenwerking.

Verslagen

Eindverslag

Het project de Verbinding in Bergharen en omgeving heeft er toe geleid dat er een mooi samenwerkingsverband is vormgegeven. Hierbij zijn partijen uit welzijns- als uit gezondheidszorg betrokken. Door Covid-19 is de opstart wel moeizamer gelopen als beoogd, door de prioriteiten die bij verschillende partijen anders lagen door de toegenomen druk. Maar er is keihard gewerkt aan het samenwerkingsverband.
Er ligt nu een gedegen netwerk, van waaruit verder kan worden gebouwd in de toekomst. Men kent elkaar nu, men weet waarvoor men bij elkaar terecht kan. De ambitie voor het komende jaar ligt bij de borging van dit samenwerkingsverband.

Samenvatting van de aanvraag
Middels dit project willen wij een klein bestaand netwerk van huisarts-praktijkondersteuner-wijkverpleegkundige-fysiotherapie meer vorm gaan geven en structureren. Hierbij roepen we de hulp in van een extern adviseur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen die bekend is met netwerken rondom ouderen vorm te geven. Wij willen 5 andere partijen die betrokken zijn op zorg en welzijnsniveau toevoegen aan het netwerk en hiervoor hebben we een methodiek met verhelderingskamers en vormgeven van partnerschapskaart uitgezet. Aan het einde van de 3 maanden is het doel een start te hebben gemaakt met een goede basis neer te zetten voor een stevig netwerk rondom ouderen in Bergharen en omgeving.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005041
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Nieuwenhuizen
Verantwoordelijke organisatie:
De Fysioo