Mobiele menu

De verbinding; verbeterde communicatie en afstemming tussen cliënten zorgprofessionals, professionals in het sociaal domein en mantelzorgers

In Apeldoorn, Brummen en Epe is de Sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag vastgesteld. Eén van de grootste knelpunten is een continu goed samenspel tussen alle betrokkenen rond een kwetsbare burger.

Doelstelling

De cliënt zelf, maar ook zijn/haar mantelzorger, betrokken zorgprofessionals/professionals in het sociaal domein, en eventueel betrokken ervaringsdeskundigen zouden elkaar steeds op de juiste momenten moeten voorzien van op- en afschaalsignalen. Een vloeiend samenspel en communicatie op het juiste moment kan een stabiele levensstructuur bevorderen en het risico op een terugval/crisis minimaliseren.

Werkwijze

In de 3 genoemde gemeenten wordt, in 16 maanden, een digitaal communicatiesysteem (OZOverbindzorg) geïntroduceerd, dat alle betrokkenen rond een cliënt met elkaar in contact brengt. Aan de privacyregels wordt voldaan en het delen van informatie gebeurt met toestemming van de cliënt. Ervaringsdeskundigen worden gevraagd een rol te spelen bij het uitrollen van het systeem, en de daarin ook opgenomen crisiskaart.

 

Resultaten

2000 inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen maken -nu project De Verbinding is afgerond- gebruik van een digitaal hulpmiddel om hun netwerkzorg te organiseren. De cliënt neemt de regie om via OZOverbindzorg de huisarts, een betrokken ambulant begeleider of wijkverpleegkundige, maar ook een naaste, in staat te stellen om digitaal met elkaar te communiceren. Makkelijk en veilig (want privacy-proof)!

In ruim 1,5 jaar tijd zijn meer dan 300 organisaties (met ruim 2200 medewerkers) in de zorg en het sociaal domein geïnformeerd en getraind om met OZOverbindzorg te werken. Zo kan iedereen die betrokken is rond een patiënt of cliënt elkaar eenvoudig en 24/7 informeren of vragen een bijdrage te leveren aan zorg of ondersteuning.

Doordat netwerkpartners elkaar via OZOverbindzorg weten te vinden kan zorg en ondersteuning maximaal op elkaar worden afgestemd. De eerste gebruikservaringen zijn gedurende het project in de lokale media gecommuniceerd.

OZOverbindzorg

Veel projecten van de EPA-Taskforce regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen het zorg- en het sociaal domein. Maar ook tussen zorgprofessionals en mensen die informele zorg en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld tussen medewerkers van FACT-teams en sociaal wijkteams. Of tussen een ambulant begeleider en een goede vriend of buurman. De noodzaak tot samenwerking wordt door Jet Hoogland (manager ketenzorg bij HuisartsenRegio Apeldoorn) en Nathan Stukker (wethouder Apeldoorn) benoemd in een kort filmpje: OZO film Kwetsbare inwoners

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Netwerkzorg voor ruim 2.000 inwoners
2000 inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen maken -nu project De Verbinding is afgerond- gebruik van een digitaal hulpmiddel om hun netwerkzorg te organiseren. De cliënt neemt de regie om via OZOverbindzorg de huisarts, een betrokken ambulant begeleider of wijkverpleegkundige, maar ook een naaste, in staat te stellen om digitaal met elkaar te communiceren. Makkelijk en veilig (want privacy-proof)!

In ruim 1,5 jaar tijd zijn meer dan 300 organisaties (met ruim 2200 medewerkers) in de zorg en het sociaal domein geïnformeerd en getraind om met OZOverbindzorg te werken. Zo kan iedereen die betrokken is rond een patiënt of cliënt elkaar eenvoudig en 24/7 informeren of vragen een bijdrage te leveren aan zorg of ondersteuning.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.V. Schmitz
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Apeldoorn

Projectwebsite: www.ozoverbindzorg.nl
  

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland:

  • Apeldoorn
  • Brummen
  • Epe