Mobiele menu

De (verdere) professionalisering van familie-, naasten-, en cliënt ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie.

Aanleiding

Er zijn twee bewegingen zichtbaar in de ggz rond suïcidepreventie. Ten eerste wordt er mede door verdergaande ambulantisering van de ggz bij de behandeling van chronisch en/of minder acuut suïcidale cliënten steeds minder vaak gekozen voor een klinische behandeling, ten gunste van de thuis omgeving van de cliënt. Echter, familieleden geven regelmatig aan problemen te ondervinden bij het ondersteunen van hun suïcidale naasten. Een tweede beweging is de toenemende behoefte aan, en gerichtheid op cliënt ervaringsdeskundigheid binnen suïcide preventie in de ggz. De ervaringsdeskundigheidsbeweging past bij herstelbenadering van cliënten met een psychische aandoening, waarin een holistische aanpak en oog voor de maatschappelijk betekenis, en dagbesteding van de (voormalig) suïcidale persoon centraal staat. Ervaringsdeskundigen hebben een sleutelrol in deze herstel gerichte benadering.

Doel

Deze bovenstaande bewegingen hebben geleid tot de volgende doelstelling: Het (verder) professionaliseren van suïcidepreventie door:
1. De scholing en ondersteuning van naasten en het actief betrekken van familie ervaringsdeskundigen in de behandeling van suïcidaliteit.
2. Het ontwikkelen van een gericht lesaanbod voor studenten i.o. tot gecertificeerd (cliënt) ervaringsdeskundige, en hun docenten coachen (mbo en hbo scholten).
3. Coaching en kennisoverdracht bij team managers bij ggz-instellingen op het thema “suïcidepreventie vanuit ervaringsdeskundigheid”.

Meer informatie

Voorlopend project The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers
Voorlopend project The importance of significant others in the prevention of suicidality

Verslagen


Eindverslag

De opmars van ervaringsdeskundigen (met vroegere suïcidale ervaringen), en de toegenomen erkenning van het belang van de rol van naasten bij suïcidepreventie, alsmede de producten van de projecten, hebben geleid tot de volgende doelstelling binnen deze gezamenlijk VIMP aanvraag: Het (verder) professionaliseren van suïcidepreventie door A)de scholing en ondersteuning van naasten en het actief betrekken van familie ervaringsdeskundigen in de behandeling van suïcidaliteit B) gerichte lesaanbod voor studenten i.o. tot gecertifieerd (cliënt) ervaringsdeskundigen ontwikkelen en hun docenten coachen C) coaching, kennisoverdracht bij team managers bij GGZ instellingen op het thema “suicidepreventie vanuit ervaringsdeskundigheid”

Kenmerken

Projectnummer:
5370010011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.D. van Bergen
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen