Mobiele menu

De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: generalist en specialist in één

Verpleegkundig specialisten werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Zowel in huisartsenpraktijken als op een huisartsenpost. Verpleegkundig specialisten worden steeds vaker gezien als een belangrijk lid van het multidisciplinaire team, omdat zij zelfstandig zowel generalistische als specialistische zorg verlenen.

Doel

Dit project beschrijft een praktijkvoorbeeld van de VS in de huisartsenpraktijk waarin verpleegkundig specialisten zowel generalistische als specialistische taken uitvoert.

Resultaten

In dit praktijkvoorbeeld beschrijven we 5 succesfactoren voor de verdere implementatie en ontwikkeling van de verpleegkundig specialist in de huisartsenzorg. De 5 succesfactoren zijn:

  • een goede voorbereiding
  • ontwikkelen van een visie
  • combineren van generalistische en specialistische taken
  • klinische en niet-klinische taken combineren
  • ontwikkelingsgerichte teamsamenwerking

Deze succesfactoren zijn beschreven in een concrete handreiking. De handreiking is geschreven voor verpleegkundig specialisten en is ook informatief voor andere professionals werkzaam in de huisartsenzorg.

Verslagen


Eindverslag

Verpleegkundig specialisten werken in toenemende mate in de huisartsenzorg. Zowel in huisartsenpraktijken als op een huisartsenpost. Verpleegkundig specialisten worden steeds vaker gezien als een belangrijk lid van het multidisciplinaire team, omdat zij zelfstandig zowel generalistische als specialistische zorg verlenen. Dit project beschrijft een praktijkvoorbeeld van de VS in de huisartsenpraktijk waarin verpleegkundig specialisten zowel generalistische als specialistische taken uitvoert. In dit praktijkvoorbeeld beschrijven we vijf succesfactoren voor de verdere implementatie en ontwikkeling van de verpleegkundig specialist in de huisartsenzorg. De vijf succesfactoren zijn: 1) een goede voorbereiding 2) ontwikkelen van een visie 3) combineren van generalistische en specialistische taken 4) klinische en niet klinische taken combineren en 5) ontwikkelingsgerichte teamsamenwerking. Deze succesfactoren zijn beschreven in een concrete handreiking. De handreiking is geschreven voor verpleegkundig specialisten en is tevens informatief voor andere professionals werkzaam in de huisartsenzorg.

Hoe geeft de VS zijn/haar rol als generalist én specialist vorm in de huisartsenpraktijk?
Doelstelling van dit project is door middel van het praktijkvoorbeeld bijdragen aan meer landelijke bekendheid over de rol van de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk als generalist & specialist, waarbij organisaties ondersteund worden bij het implementeren van deze inzet.
De rol, ervaringen, barrières en bevorderende factoren worden middels een procesevaluatie in kaart gebracht. De volgende deelvraagstellingen worden uitgewerkt:
• Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de VS in de huisartsenpraktijk?
• Hoe kan de VS in de huisartsenpraktijk de combinatie van generalist en specialist effectief vormgeven en wat is daarvoor nodig?
• Wat zijn de ervaringen, barrières en bevorderende factoren om de VS in de huisartsenpraktijk in te bedden en wat zijn randvoorwaarden voor implementatie en borging?
Een case studie wordt uitgevoerd bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). De bevindingen worden samengevat in een concrete handreiking die geïnteresseerden kunnen gebruiken, denk aan stakeholders uit de praktijk, het onderwijs en beleid.

Kenmerken

Projectnummer:
10040012010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A.H. van Vught
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht
Afbeelding

Beschrijven van goede praktijkvoorbeelden

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom hebben we 10 projecten gefinancierd die hiermee aan de slag gaan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.