De Verrijking 2.0

Projectomschrijving

De MDT-reis

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt; je doet iets omdat jij het zélf belangrijk vindt, niet omdat anderen het willen. Bij De Verrijking 2.0 bewandelen jongeren een pad om te ontdekken wat hen interesseert en motiveert. Maar ook waar ze goed in zijn en hoe ze hun talenten kunnen gebruiken. Eerst krijgen zij vaardigheidstrainingen, waarin ze leren over levensritme, structuur, respect, communicatie en weerbaarheid. Het vergroten van zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen krijgen bijzondere aandacht. De jongeren leggen ook werkbezoeken af, waarbij ze in contact komen met andere jongeren die als rolmodel fungeren. Vervolgens brengen ze hun nieuwe vaardigheden in praktijk. Ze werken in een projectteam mee aan een maatschappelijk project passend bij hun interesses. Bijvoorbeeld sporten of bewegen met ouderen of kinderen, een jongerenjournaal maken bij AT5, of meewerken aan een debat over de behoeften van jongeren in de stad. De jongeren krijgen hierbij professionele begeleiding en leren hoe zij hun ervaringen kunnen verwerken in hun cv of portfolio.

In de Verrijking 2.0 is een jongerenboard actief met ervaringsdeskundigen. Zij spelen een belangrijke rol in de aansturing en aansluiting van projecten bij samenwerkingspartners en deelnemende jongeren. De Verrijking 2.0 helpt jongeren naar een volgende stap in opleiding en werk.

Betekenis

  • Voor jongeren

De Verrijking 2.0 helpt jongeren hun interesses en motivatie te ontdekken en hun netwerk uit te breiden. Ze komen in contact met jongeren met verschillende achtergronden en met organisaties, rolmodellen en professionals. Ze leren alle facetten kennen van het opzetten en uitvoeren van een project en leren daarbij intensief samen te werken. Zo kunnen zij zich ruim maatschappelijk oriënteren, wat leidt tot een kansrijkere toekomst.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De Verrijking 2.0 betrekt jongeren via diverse kanalen en vanuit alle stadsdelen van Amsterdam actief bij hun leefomgeving. Door mee te werken aan projecten bij diverse maatschappelijke organisaties in de stad dragen zij concreet bij aan de maatschappelijke ontwikkeling in Amsterdam. De projectteams zijn heel divers samengesteld, wat de sociale cohesie en diversiteit versterkt.  

Doelgroep

Jongeren zonder startkwalificatie.  

Regio

Gemeente Amsterdam

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren werken tijdens de Verrijking aan hun intrinsieke motivatie, talenten en interesses. Ze ontdekken (nieuwe) talenten en leren deze te gebruiken. Ze krijgen (basis)vaardigheidstrainingen zoals levensritme, structuur, respect, communicatie en weerbaarheid. Tijdens werkbezoeken, in contact met rolmodellen en in een maatschappelijk project brengen ze de geleerde vaardigheden direct in praktijk. Gezien de voorgeschiedenis en de achtergrond van de jongeren is het cruciaal om veel aandacht te besteden aan de (basis) vaardigheden. De jongeren werken als projectteams mee aan een maatschappelijk project passend bij hun interesses. De projecten zijn bv. gericht op: Sport (bv bewegen met ouderen en kinderen) Kunst en cultuur (bv graffiti leren spuiten met als doel de Pak je Kans huizen van Startpunt op te vrolijken) Media (bv jongerenjournaal maken bij AT5) Leefomgeving (d.m.v. een debat op zoek naar de behoefte van jongeren in de stad) Ondernemerschap (ondersteuning bij een event in jouw wijk en/of orientatie op ondernemer worden) De maatschappelijke projecten gaan ze samen met professionals van de projectpartners uitvoeren. Door ons uitgebreide netwerk is het mogelijk om nog breder dan alleen met de huidige samenwerkingspartners in te spelen op de specifieke vraag van de jongeren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004019
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. van der Poel
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zone3