Mobiele menu

De Vluchtheuvel, een time-out voorziening voor mensen die in psychische crisis dreigen te raken

De Vluchtheuvel biedt preventieve en herstelgerichte ondersteuning om een psychische crisis zelfstandig en met eigen regie te voorkomen, te verminderen of uit te stellen.

Doel

De Vluchtheuvel wil mensen die crisisgevoelig zijn een middel geven om ondersteuning te intensiveren op momenten dat de ambulante ondersteuning de deuren sluit en een sociaal netwerk te kort schiet. De Vluchtheuvel is een time-out voorziening in de weekend avonduren waar stafmedewerkers, ervaringsdeskundigen en lotgenoten klaar staan voor Amsterdammers die zich in een kwetsbare periode bevinden. Een veilige plek waar menselijk contact centraal staat, er aandacht is voor de persoonlijke situatie en op individueel niveau kan worden meegedacht over herstel.

Samenwerking

De Vluchtheuvel is een samenwerkingsverband tussen Stichting De Waterheuvel, Stichting Cordaan, de Gemeente Amsterdam en Cliëntbelang Amsterdam. Gezamenlijk hebben zij de ambitie deze preventieve ondersteuning op de kaart te zetten in Amsterdam.

Resultaten

Binnen dit project is een voorziening onder de naam Het Lichthuis Amsterdam geopend. Dit richt zich op kwetsbare Amsterdammers met psychische problemen op vrijdagavond-, zaterdag-, en zondagavond tussen 17:00 en 23:00. Op deze momenten is reguliere hulpverlening veelal gesloten en belanden crisisgevoelige Amsterdammers, die niet opgenomen kunnen worden, tussen wal en schip. Vanaf de opening op 31 juli 2020 kunnen crisisgevoelige Amsterdammers terecht op een fysieke locatie waar zij medewerkers en lotgenoten treffen voor preventieve ondersteuning. Een luisterend oor, praatje en warme maaltijd verminderen spanning en/of angst en stellen bezoekers in staat zelfstandig en in regie te blijven tijdens moeilijke periodes. Medewerkers werken volgens de presentiebenadering en zijn gericht op gelijkwaardig contact. Het project heeft geleid tot vervolgfinanciering van de geopende voorziening en tot uitbreiding naar drie andere locaties in Amsterdam. Het project sluit daarmee aan op de realisatie van een sluitend netwerk op buurtniveau.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Binnen dit project is een voorziening onder de naam Het Lichthuis Amsterdam geopend dat zich richt op kwetsbare Amsterdammers met psychische problemen op vrijdagavond-, zaterdag-, en zondagavond tussen 17:00 en 23:00. Op deze momenten is reguliere hulpverlening veelal gesloten en belanden crisisgevoelige Amsterdammers, die niet opgenomen kunnen worden, tussen wal en schip. Vanaf de opening op 31 juli 2020 kunnen crisisgevoelige Amsterdammers terecht op een fysieke locatie waar zij medewerkers en lotgenoten treffen voor preventieve ondersteuning. Een luisterend oor, praatje en warme maaltijd verminderen spanning en/of angst en stellen bezoekers in staat zelfstandig en in regie te blijven tijdens moeilijke periodes. Medewerkers werken volgens de presentiebenadering en zijn gericht op gelijkwaardig contact. Het project heeft geleid tot vervolgfinanciering van de geopende voorziening en tot uitbreiding naar drie andere locaties in Amsterdam. Het project sluit daarmee aan op de realisatie van een sluitend netwerk op buurtniveau.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638017002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. ter Voert
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting De Waterheuvel