Mobiele menu

De waarde van G(OUD): een evaluatiestudie naar de effecten van de consultatiefunctie voor ouderen

Het effect van een consultatiebureau

Er komen steeds meer consultatiebureaus voor ouderen. Tijdens een consult krijgen en geven ouderen informatie over bijvoorbeeld hun fysieke gezondheid, leefstijl of cognitief functioneren. Deze consulten zijn een vorm van preventieve zorg, want problemen worden eerder opgespoord. Het is echter onduidelijk of deze screening van ouderen effectief is.

Doel
Het doel van dit project is inzicht te krijgen in het effect van de consultatie op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen. Welke instrumenten zijn er bijvoorbeeld nodig? En is zo’n consultatiefunctie haalbaar voor de huisartsenpraktijk?

Werkwijze
Een groep ouderen die de consultatiefunctie krijgt, wordt vergeleken met een groep die gangbare zorg krijgt. Bij de start, tussendoor en achteraf wordt van beide groepen de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven gemeten met speciale vragenlijsten. Vergelijking moet uitwijzen of de consultatiefunctie effect heeft.

Doelgroep
75-plussers die thuis wonen.

Producten

Titel: Identifying Frailty in the Primary Care Setting: Project [G]OUD.
Titel: De consultatiefunctie voor ouderen: project [G]OUD.
Titel: Dilemma’s bij de evaluatie van de consultatiefunctie voor ouderen: een passende opzet voor patiëntgebonden onderzoek.
Titel: Identifying frailty in the primary care setting: challenges in differentiating vulnerable from healthy elderly
Titel: De zin en onzin van preventieve ouderenzorg: ervaringen vanuit project [G]OUD.
Titel: Early detection of health problems in potentially frail community-dwelling older people by general practices - project [G]OLD: design of a longitudinal, quasi-experimental study
Auteur: Mandy MN Stijnen, Inge GP Duimel-Peeters, Maria WJ Jansen and Hubertus JM Vrijhoef
Titel: Development and Pilot Testing of a Home Visitation Program for the Early Detection of Health Problems in Community-dwelling (Frail) Older People

Verslagen


Eindverslag

Veel ouderen hebben een of meerdere gezondheidsproblemen. Deze problemen dienen tijdig opgespoord te worden om onnodige hulpbehoevendheid en zorggebruik te voorkómen en zelfstandig functioneren te bevorderen. Om die reden is de consultatiefunctie voor ouderen opgezet. De praktijkondersteuner van de huisarts voert een preventief consult uit (huisbezoek) en ouderen worden, indien nodig, doorverwezen naar een geschikt zorg- en/of welzijnsaanbod. Om het effect hiervan op de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van zelfstandig wonende 75-plussers aan te tonen, worden huisartsenpraktijken die op deze manier werken (interventiepraktijken) vergeleken met huisartsenpraktijken die gebruikelijke zorg leveren (controlepraktijken). Verder staat in dit onderzoek de ontwikkeling van een instrument centraal voor het in kaart brengen van het lichamelijk, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van ouderen. Focusgroepen en diepte-interviews vinden plaats met huisartsen, praktijkondersteuners en ouderen om inzicht te krijgen in de implementatie van de consultatiefunctie in de huisartsenpraktijk en de tevredenheid van betrokkenen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311070303
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. M.W.J. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht