Mobiele menu

De waarde van kwaliteitsregistraties voor de gehele kwaliteitscyclus

Doel

In dit project brengen we in kaart:

  • hoe het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor dikke darmkanker in het afgelopen decennium gestalte heeft gekregen
  • wat de effecten hiervan zijn geweest
  • hoe deze kwaliteitscyclus kan worden geoptimaliseerd

We focussen ons daarbij op de rol van uitkomstinformatie ten behoeve van leren en verbeteren. Hiermee dient dit project als showcase voor andere zorgaanbieders en als reflectie voor de beroepsgroep.

Werkwijze

Voor het optimaliseren van deze kwaliteitscyclus leggen we de verbinding tussen de kwaliteitsregistratie en de richtlijn en geven we aan hoe deze instrumenten elkaar kunnen versterken. We ontwikkelen een handreiking met uitleg over optimaal gebruik van uitkomstinformatie voor leren en verbeteren. We maken in de vorm van een profielschets inzichtelijk wat er nodig is voor patiëntenparticipatie. En we brengen in beeld welke randvoorwaarden er zijn om verschillende sets van uitkomstinformatie te kunnen koppelen.

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.W.J.M. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.