Mobiele menu

De werkzame elementen van alcoholinterventies bij jongeren en jongvolwassenen: Wat werkt voor wie?

Wereldwijd bestaan er effectieve (beleids)interventies om alcoholgebruik bij jonge mensen (12 t/m 25 jaar) te voorkomen en te verminderen. Echter, onbekend is welke kernelementen uit interventies effectief zijn en voor welke subgroepen en in welke setting: Wat werkt voor Wie en Wanneer? Dit beperkt professionals in hun mogelijkheden om deze interventies verder te ontwikkelen en aan te passen aan de specifieke behoeften en wensen van verschillende subgroepen jonge mensen, waardoor de effectiviteit kan worden vergroot.

Doel


Dit project heeft tot doel unieke kennis te vergaren over de werkzame elementen van alcoholinterventies, en voor welke subgroep jonge mensen deze effectief zijn, en in welke setting. Het richt zich op de volgende kennishiaten en vragen: 

  1. 1. Wat zijn de werkzame elementen van alcoholinterventies bij jonge mensen, en in welke setting is dit effectief? 
  2. 2. Welke werkzame elementen werken voor wie?
  3. 3. Hoe kan deze verkregen kennis worden toegepast in bestaande Nederlandse alcoholinterventies? 

Aanpak/werkwijze

 Dit project omvat drie studies.

In STUDIE 1 wordt met een componenten meta-analyse van (inter)nationale effectstudies naar alcoholinterventies bij jonge mensen onderzocht welke werkzame elementen samengaan met alcoholreductie of preventie. 

In STUDIE 2 worden via een Individual Participant Data (IPD) meta-analyse de datasets uit internationale effectstudies gekoppeld en geanalyseerd om te achterhalen welke elementen en voor welke groepen de grootste effecten zijn te behalen.

In STUDIE 3 wordt met praktijkprofessionals en eindgebruikers onderzocht welke factoren de implementatie van de werkzame elementen bevorderen of belemmeren. Daarnaast wordt met interventie-eigenaren besproken hoe de verkregen resultaten de bestaande interventies kunnen verbeteren.

Samenwerkingspartners

Het consortium omvat de benodigde expertise vanuit onderzoek en praktijk. Betrokken onderzoekers hebben ervaring op het gebied van alcoholinterventies dr. Zeena Harakeh (TNO), dr. Ina Koning (VU), prof. Roy Otten (RU), dr. Carmen Voogt (Trimbos) en meta- en IPD-studies (prof. Fekkes, TNO). De betrokken praktijkorganisaties hebben ervaring met uitvoer van alcoholinterventies (GGD Hollands Midden, Vitaal Waterland), (Verslavingskunde Nederland, Brijder Jeugd, Jellinek), en landelijke verspreiding en implementatie van de resultaten van dit project (Expertisecentrum Alcohol  van het Trimbos-instituut) en onderwijsinstelling voor professionals (Rino groep). Daarnaast is Avans Hogeschool in het consortium betrokken als adviseur. 

Verwachte resultaten 

Impact omvat onder andere:

  • Inzicht in welke elementen in alcoholinterventies wel en niet werken en voor welke groepen jonge mensen.
  • Identificatie van de factoren die implementatie van werkzame elementen bevorderen of belemmeren.
  • Een adviesgesprek met interventie-eigenaren om de betreffende Nederlandse alcoholinterventies met de verkregen kennis te optimaliseren. 
  • Concept onderwijsmateriaal over werkzame elementen in alcoholinterventies voor praktijkprofessionals en hun opleidingen.

De resultaten worden verspreid onder professionals, interventie-eigenaren, beleidsmakers, scholen, en eindgebruikers. Daarnaast worden de resultaten ingebed in het onderwijs. De resultaten worden ook direct geïmplementeerd in de bestaande alcoholinterventies in Nederland door interventie eigenaren.

Kenmerken

Projectnummer:
10690032320008
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Zeena Harakeh
Verantwoordelijke organisatie:
TNO