De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de wijk. Met de focus op met, voor en door ouderen. Het netwerk richt zich op een hechtere samenwerking tussen de leden, waaronder ouderen. Met aandacht voor wensen en behoeften van ouderen vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Medisch Centrum Hoog Bergen, Archipel Zorggroep, Wij-Eindhoven, Fysiotherapie Gestel, Vrijwilligersorganisatie Stichting Ontmoet en Groet. De gemeente Eindhoven en het regionale zorgnetwerk Precies! denken met ons mee!

Doel en aanpak project

We werken aan de onderwerpen:

  1. Digitaal platform: Hiermee helpen we elkaar de weg te vinden en zijn we met elkaar verbonden.
  2. De Wijkhuiskamer: Samen komen we tot laagdrempelige ontmoeting en gezelligheid. We maken gebruik van de talenten en de participatie van de wijkbewoners.
Verslagen

Eindverslag

Netwerk Schrijversbuurt Eindhoven

Doel van het netwerk
Het netwerk De Schrijversbuurt in Eindoven richt zich op het creëren van een hechtere samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, om zorg en ondersteuning aan ouderen op elkaar af te stemmen en vorm te geven, met aandacht voor behoefte van ouderen. Inwoners met elkaar verbinden, nieuwe contacten stimuleren en eigen regie staan voorop. Onze doelgroep zijn thuiswonende ouderen.

Kernwaarden zijn verbinden, talenten, warmte, ontmoeten en groeten.

Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen en andere stakeholders. We willen naar een vraaggericht aanbod en hebben daarbij aandacht voor de behoeften van ouderen en hun wensen en verlangens. Daarbij willen we nog meer een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, oud, jong, met hoge en lage sociale economische status en met een migratieachtergrond. Uit een analyse blijkt onder andere dat er in de wijk een groot gebrek is aan concrete activiteiten voor ontmoeting voor (en met!) ouderen en dat er een ondoorzichtig oerwoud is aan informatie aan wat er mogelijk is op het gebied aan zorg en ondersteuning.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
Medisch Centrum Hoog Bergen, Archipel Zorggroep, Wij-Eindhoven, Fysiotherapie Gestel, Stichting Ontmoet en Groet. De gemeente Eindhoven en het regionale zorgnetwerk Precies denken met ons mee.

We hebben gewerkt aan de volgende onderwerpen:
1. De Wijkhuiskamer: Samen komen we tot laagdrempelige ontmoeting en gezelligheid. We maken gebruik van de talenten en de participatie van de wijkbewoners.
2. Digitaal platform: Hiermee helpen we elkaar de weg te vinden en zijn we met elkaar verbonden.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk De Schrijversbuurt in Eindoven richt zich op het creëren van een hechtere samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, om zorg en ondersteuning aan ouderen op elkaar af te stemmen en vorm te geven, met aandacht voor behoefte van ouderen. Inwoners met elkaar verbinden, nieuwe contacten stimuleren en eigen regie staan voorop. Kernwaarden zijn verbinden, talenten, warmte, groeten en ontmoeten. Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen en andere stakeholders. We willen naar een vraaggericht aanbod en hebben daarbij aandacht voor de behoeften van ouderen en hun wensen en verlangens. Daarbij willen we nog meer een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, oud, jong, met hoge en lage sociale economische status en met een migratie achtergrond. Door middel van een omgevingsanalyse is in kaart gebracht hoe de wijk is opgebouwd. Daarnaast is er ook een SWOT analyse gemaakt, waaraan ouderen uiteraard hebben meegedacht. Hieruit blijkt onder andere dat er in de wijk een groot gebrek is aan concrete activiteiten voor ontmoeting voor (en met!) ouderen en dat er een ondoorzichtig oerwoud is aan informatie aan wat er mogelijk is op het gebied aan zorg en ondersteuning. Daarom willen we met de volgende 2 onderwerpen aan de slag: 1. Digitaal platform in de wijk 2. De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt Samen gaan we graag aan de slag om hier verder vorm aan te geven!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521930
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch Centrum Hoog Bergen