Mobiele menu

De wijkverpleegkundige als Zichtbare Schakel voor een gezonde buurt(ronde 2)

In verschillende aandachtswijken in Den Helder, Hoorn en Medemblik zijn 5 wijkverpleegkundigen extra aangesteld.

Doel

We wilden kwetsbare inwoners beter bereiken met toegankelijke zorg en hulp die bij hen aansluit.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen werkten vanuit een klein zorgteam dicht bij de cliënt. Naast hun verpleegkundige taken, signaleerden ze tijdig problemen bij kwetsbare burgers en voorkwamen ze problemen (preventie). Zo gingen ze actief op huisbezoek, zonder dat cliënten daarvoor een indicatie nodig hadden. Bijvoorbeeld omdat de huisarts zich zorgen maakte. Zo nodig verwezen de wijkverpleegkundigen mensen naar andere diensten en hulpverleners of naar een voorlichtingscursus. De wijkverpleegkundigen zorgden voor een stevig en sociaal netwerk rond de cliënt door allerlei mensen binnen een wijk met elkaar te verbinden. Zo waren zij de verbindende schakel tussen de cliënt, huisarts, welzijnsmedewerkers, gemeente, woningbouwvereniging en andere mensen die kunnen helpen. Vaak verwezen deze organisaties kwetsbare burgers ook weer naar de wijkverpleegkundigen voor een gesprek.

Resultaten

De wijkverpleegkundigen hebben de bestaande contacten versterkt met ketenpartners uit de eigen wijk op gebied van wonen, welzijn, zorg en gemeente. Op onderdelen heeft dit geleid tot structureel overleg en samenwerking. Met diverse huisartsen zijn afspraken gemaakt om de zorg rondom de kwetsbare ouderen te verbeteren door samenwerking tussen de huisarts, POH, ketenpartners en de wijkverpleegkundigen van Omring Thuiszorg te intensiveren.

Producten

Titel: ‘Conferentie Preventiewerker & Wijkverpleegkundige: niet meer weg te denken! Professionele ruimte cruciaal voor wijkaanpak’
Link: http://www.zonmw.nl
Titel: Project Zichtbare Schakel
Link: http://www.omring.nl
Titel: Steuntje in de rug kan helpen
Titel: ‘Eigen spreekuur voor de Visbuurt’
Link: http://www.noordhollandsdagblad.nl
Titel: Vers bloed
Titel: 'Aanbieden' van hulp werkt
Titel: ‘Hoe ziet de wijkverpleegkundige anno NU er uit?’
Link: http://www.venvn.nl
Titel: Wijkverpleegkundige als lokale schakel
Link: http://www.invoorzorg.nl
Titel: ‘Wijkverpleegkundige geeft zorg nieuw elan’
Link: http://www.zonmw.nl
Titel: ‘Rol wijkverpleegkundige in de toekomst’
Titel: Eigen spreekuur voor Visbuurt
Titel: 'Zorg in verbinding'
Link: http://www.invoorzorg.nl
Titel: Parelprijs (brief van ZonMw)
Link: http://www.zonmw.nl
Titel: Van Solex naar Laptop
Link: http://www.zonmw.nl
Titel: ‘Zorgparel voor Zichtbare Schakel’
Titel: ‘Wijkverpleging en preventie’
Titel: ZONH-congres folder
Link: http://www.zonh.nl
Auteur: Er is geen schriftelijke publicatie. De presentatie wordt na afloop gepubliceerd voor congres deelnemers op het digitale platform dat speciaal voor dit congres is ontwikkeld.

Verslagen


Eindverslag

Omring Thuiszorg heeft jaarlijks 7 wijkverpleegkundigen (2,8 FTE) extra ingezet in de achterstandswijken Grote Waal en Risdam in Hoorn, in Medemblik en in de achterstandsbuurten Visbuurt, Sluisdijk en Tuindorp in Den Helder. In de periode januari 2011 tot en met december 2012 zijn er ruim 600 kwetsbare cliënten en/of mantelzorgers bereikt. Deze cliënten hebben geen AWBZ-indicatie. Ze hebben advies van de wijkverpleegkundige gehad en/of zijn doorverwezen naar andere hulpverleners, diensten en preventieve interventies. Waar nodig is de sociale steunstructuur van de cliënt versterkt. De wijkverpleegkundigen hebben de bestaande contacten versterkt met ketenpartners uit de eigen wijk op gebied van wonen, welzijn, zorg en gemeente. Op onderdelen heeft dit geleid tot structureel overleg en samenwerking. Met diverse huisartsen zijn afspraken gemaakt om de zorg rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door samenwerking tussen de huisarts, POH, ketenpartners en de wijkverpleegkundigen van Omring Thuiszorg te intensiveren. Gemeenten Den Helder, Hoorn en Medemblik hebben besloten het project Zichtbare Schakel in 2013 te continueren.

Kenmerken

Projectnummer:
206020040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.P. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
De Omring Thuiszorg