Mobiele menu

De wijkverpleegkundige Plus voor een gezonde buurt Helmond Binnenstad en Helmond West

De wijken Helmond-West en Binnenstad zijn aandachtswijken in de gemeente Helmond. Het gemiddelde inkomen ligt hier een stuk lager dan in de rest van de stad en er wonen bijna 2 keer zoveel allochtonen. Bewoners ervaren vaker gezondheidsproblemen, maar weten de zorg- en hulpverlening vaak niet te vinden.

Doel

5 wijkverpleegkundigen werden ingezet als zichtbare schakels. Het doel was om de gezondheid van allochtonen, ouderen, chronisch zieken en jongeren te verbeteren door de zorg beter op hun behoefte af te stemmen.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen waren allereerst een herkenbaar aanspreekpunt voor bewoners. Ze zochten bewoners met problemen ook actief op. Daarnaast brachten ze de verschillende instellingen bij elkaar om de samenhang van het zorg- en hulpaanbod te versterken. Zo werkten ze intensief samen met huisartsen, woningbouwverenigingen, de GGD, buurthuizen, wijkagenten en de stichting Jeugd en Gezin.

Resultaten

In alle wijken werken inmiddels wijkverpleegkundigen nauw samen met een kleinschalig verzorgend team en daarnaast hebben ze allemaal een breed sociaal netwerk. Ze worden gezien als een serieuze partner in zorg en welzijn en hebben een bewezen meerwaarde in de wijken.

Verslagen


Eindverslag

De zichtbare schakels Helmond zijn in 2010 gestart met het project 'Wijkverpleegkundigen voor een gezonde buurt' In aanvang is veel tijd gestoken in het opbouwen van een netwerk en het leren kennen van de sociale kaart. Nu, 3 jaar verder staat het project en is het geintegreed in de organisatie over de hele breedte. In alle wijken werken inmiddels wijkverpleegkundigen nauw samen met een kleinschalig verzorgend team en daarnaast hebben ze allemaal een breed sociaal netwerk. Ze worden gezien als een serieuze partner in zorg en welzijn en hebben een bewezen meerwaarde in de wijken

Kenmerken

Projectnummer:
206020004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Scheppink
Verantwoordelijke organisatie:
Savant Zorg
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.