Mobiele menu

De wijkverpleegkundige voor een gezonde Boswijk Zuid

In Boswijk Zuid in Lelystad wonen in verhouding veel bewoners met overgewicht die weinig bewegen. Bovendien komt bijna 15% van alle meldingen van vervuiling, verwaarlozing, mishandeling, dreigende huisuitzetting en overlast uit deze wijk. Vaak gaat het om mensen die geen contact willen met zorgverleners (zorgmijders).

Doel

De inzet van wijkverpleegkundigen (0,88 fte) als zichtbare schakels had tot doel om bewoners met gezondheidsklachten en een ongezonde leefstijl te bereiken en te motiveren tot deelname aan gezondheidsprogramma’s. Een ander doel was het opsporen van zorgmijders en het toeleiden van hen naar de juiste ondersteuning.

Werkwijze

Om buurtbewoners te bereiken gingen de wijkverpleegkundigen onder andere op huisbezoek en hielden ze een laagdrempelig spreekuur in het buurthuis. Ze werden een bekend en toegankelijk aanspreekpunt in de wijk. Daarnaast waren ze de verbindende schakel tussen bewoners en zorg- en hulpverleners.

Resultaten

De interventies van de wijkverpleegkundigen bestonden vooral uit het geven van voorlichting en advies, praktische ondersteuning, afstemming met hulpverlening en toeleiding naar juiste hulp en instanties. Naast individuele contacten waren de zichtbare schakels ook betrokken bij het geven van groepsvoorlichting en waren zij betrokken bij themadagen en andere activiteiten die in de wijk werden georganiseerd. Op hun initiatief wordt een beweeggroep opgericht voor mensen met fysieke beperkingen onder leiding van een fysiotherapeut. Inmiddels zijn op initiatief van de gemeente sociale wijkteams opgericht waarin de zichtbare schakels participeren.

Verslagen


Eindverslag

Van november 2010 tot en met december 2012 liep het project Zichtbare Schakel: De wijkverpleegkundige voor een gezond Boswijk Zuid in Lelystad. In totaal zijn 189 individuele bewoners bereikt. De gemiddelde leeftijd was 64 jaar. Ruim 58% was vrouw. Bij allen was sprake van gezondheidsproblemen en ongezonde leefstijl. Bij ongeveer 30% was er sprake van (enige mate van) zorgmijdend gedrag. De interventies van de wijkverpleegkundigen bestonden vooral uit het geven van voorlichting en advies, praktische ondersteuning, afstemming met hulpverlening en toeleiding naar juiste hulp en instanties. Naast individuele contacten waren de Schakels ook betrokken bij het geven van groepsvoorlichting en waren zij betrokken bij themadagen en andere activiteiten die in de wijk werden georganiseerd. Hierbij hebben zij naar schatting ongeveer 250 bewoners bereikt. Op hun initiatief wordt een beweeggroep opgericht voor mensen met fysieke beperkingen onder leiding van een fysiotherapeut. Inmiddels zijn op initiatief van de gemeente sociale wijkteams opgericht waarin de Schakels participeren. In 2013 gaan de Schakels ook deelnemen aan het project “Wijk in beweging” een wijkgerichte aanpak voor mensen met overgewicht / obesitas. Voortzetting van de Schakel is geborgd door middel van subsidie van de gemeente en verdere integratie in het werk van de reguliere wijkteams van Icare Verpleging & Verzorging Flevoland.

Kenmerken

Projectnummer:
206020003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Hartog
Verantwoordelijke organisatie:
Icare
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.