Mobiele menu

De wijkverpleegkundige weer zichtbaar in Maastricht Noordoost

In de aandachtswijken Nazareth, Limmel, Wittevrouwenveld en Wijckerpoort in Maastricht-Noordoost zijn 4 extra wijkverpleegkundigen (2,4 fte) ingezet.

Doel

Gezondheidsproblemen eerder in beeld  krijgen en oplossen, zodat de situatie niet uit de hand loopt.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen gingen de wijk in, op zoek naar mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen. De doelgroepen die de wijkverpleegkundigen zagen waren kwetsbare ouderen, bewoners met een lage SES, bewoners met psychosociale/psychiatrische problematiek en multiprobleem gezinnen. Daarbij hadden ze duidelijk oog voor preventie. Samen met andere hulpverleners organiseerden ze een samenhangend aanbod (wonen, zorg en welzijn) voor cliënten. De wijkverpleegkundigen richtten zich in dit project ook op samenwerking met andere disciplines, zoals de huisarts en de praktijkondersteuner, welzijnswerkers, mantelzorgondersteuners en haakten aan bij andere projecten in de wijk.

Verslagen


Eindverslag

In drie jaar tijd hebben de 4 wijkverpleegkundigen van de aandachtswijken van Maastricht Noordoost hun meerwaarde aangetoond. Na een opstartfase waarin ze veel tijd hebben besteed aan het leren kennen van de bewoners/de wijk en het netwerk, is het project goed van de grond gekomen. De doelgroepen die de wijkverpleegkundigen zien zijn kwetsbare ouderen, bewoners met een lage SES, bewoners met psychosociale/psychiatrische problematiek en multiprobleem gezinnen. De wijkverpleegkundigen staan dicht bij de bewoners in de wijk, zijn makkelijk benaderbaar en kunnen snel inspelen op diverse (probleem)situaties. Ze proberen met de bewoner diens vraag helder te krijgen, en kijken of de oplossing aansluit bij het leven van de bewoner. Daarnaast overleggen ze met de bewoner wat die aan eigen kracht in kan zetten, waarbij het sociale netwerk kan ondersteunen en wanneer professionele hulp ingezet moet worden. De wijkverpleegkundige heeft hierbij een coördinerende rol en zorgt voor een integrale zorgverlening, waarbij ze verbindingen maakt tussen de domeinen zorg, wonen en welzijn. De wijkverpleegkundigen hebben een breed netwerk in de wijk en werken nauw samen met o.a. huisartsen, welzijnswerkers, woonconsulenten, WMO-consulenten, mantelzorgondersteuners, de wijkagent, JGZ en GGZ medewerkers, de pastoor, het buurtplatform en vrijwilligers. De wijkverpleegkundigen maken onderdeel uit van het wijkteams Verplegen en verzorgen. Ze hebben een coachende rol en teamleden kunnen bij hun terecht voor advies en begeleiding en directe ondersteuning van de cliënten met complexe problematiek. De wijkverpleegkundigen hebben de weg vrij gemaakt voor een uitrol naar de andere wijkteams van GroenekruisDomicura. De wijkverpleegkundigen hebben ook buiten de organisatie gezorgd voor positieve aandacht voor hun functie, ze zijn het visitekaartje van de organisatie geworden. De roep om een wijkverpleegkundige (door onder andere huisartsen en de gemeente) in de wijk en voor deelname aan nieuwe initiatieven is groot.

Kenmerken

Projectnummer:
206010025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. Ars
Verantwoordelijke organisatie:
Envida
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.