Mobiele menu

De wijkzuster terug in St Willebrord, Hoeven en Bosschenhoofd

In de wijken Willibrord, Hoeven en Bosschenhoofd in de gemeente Rucphen en in Zevenbergen in Moerdijk kwam de wijkzuster (3,7 fte) terug in de wijk.

Doel

We wilden de regie over wonen, zorg en welzijn teruggeven aan inwoners.

Werkwijze

De wijkzuster was de spil in de wijk en een vast aanspreekpunt. Ze was een zelfstandige professional, die intensief samenwerkte met de huisarts en andere organisaties. De wijkzuster werkte proactief en ging zo nodig zelf naar klanten toe, ook als er geen indicatie was. Ze nam de tijd voor mensen en signaleerde zo andere vragen en zag waar mogelijkheden lagen. Vanuit een relatie met de wijkzuster leerde de cliënt zijn eigen vraag oplossen. Hij kreeg de regie, de wijkzuster hielp hem zijn kracht en zijn netwerk (familie, buren, kerk) te benutten. Zo bracht ze solidariteit en samenhang terug in de wijk.

Producten

Titel: Cliëntgestuurde wijkzuster
Titel: De wijkzuster terug
Auteur: Uitgave uit 2012 van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Beschrijft de gevolgen van de keuze van zorgorganisatie Surplus voor een omslag van productie- naar vraaggestuurd werken. Zij voert de terugkeer van de wijkzusters uit in West- en Midden-brabant onder regie van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. uitgegeven met steun van ZonMW
Titel: Volg de wijkzuster
Titel: De wijkzuster terug in West-Brabant: worden we er beter van?

Verslagen


Eindverslag

De Wijkzuster terug in West- en Midden-Brabant, Dit initiatief van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, de enige onafhankelijke Kruisvereniging in Nederland, met 26 lokale afdelingen en een zusterorganisatie in Midden-brabant, startte op 1 februari 2010 met twee pilots: een wijkzuster in Fijnaart en een wijkzuster in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. De uitvoering van het project is in handen van zorgorganisaties; dat was toen alleen de zorgorganisatie Surplus. De regie is in handen van de Kruisvereniging. Momenteel zijn er - mede dankzij de subsidie en ondersteuning van ZonMW - 32 wijkzusters actief vanuit Surplus en doen nog twee zorgorganisaties mee: DAT in Roosendaal met momenteel 2 wijkzusters die in 2013 uitbreiden naar 6 en Tante Louise/Vivensis in Bergen op Zoom met momenteel 2 wijkzusters die ook uitbreiden in 20013 naar 8. Kernbegrippen zijn: - methodisch - vraagsturing - onafhankelijk - eigen kracht - opbouwen netwerk om de klant - deelname aan lokale netwerk - integraal onderdeel van zorgteam - integraal onderdeel van sociaal wijkteam - regelruimte voor professional - terugbrengen administratieve last - zelforganiserende teams - regisseur op klantniveau over welke knip tussen AWBZ/Wmo?Zvw heen - regisseur op klantniveau bij transities - van wantrouwen naar vertrouwen - bruggenbouwen tussen wonen, welzijn en zorg - verbinden in de wijk Resultaten zijn gemonitord door: - Pon: op het onderwerp bevorderen participatie en sociale cohesie - BMC: op maatschappelijke kosten en baten Tevens is in opdracht van de kruisvereniging een keurmerk ontwikkeld rond vraagsturing door het keurmerkinstituut CIIO. Het keurmerk heeft de naam Cliëntgestuurde wijkzuster. Het toetst de vraagsturing, onafhankelijkheid en regelruimte van de wijkzuster en haar team. Het toestingskader onderzoekt op vier aspecten: - cliëntperspectief: eigen regie en eigen kracht - medewerkersperspectief: vakmanschap - partnerperspectief: gezamenlijke verantwoordelijkheid - managementperspectief: commitment en betrokkenheid

Kenmerken

Projectnummer:
206020016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.M.E. Dierick-van Pottelberghe
Verantwoordelijke organisatie:
Regionale Kruisvereniging West-Brabant
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.