Mobiele menu

De Woon GGD'er

Woningcorporatie van Alckmaer voor Wonen krijgt in het contact met huurders regelmatig te maken met verward gedrag. De problematiek en het gedrag van deze huurders is zeer complex en moeilijk te beïnvloeden of te stabiliseren.

Doel

Het doel van dit project is om huisuitzettingen als gevolg van verward gedrag van huurders te voorkomen in 2020. Met deze aanpak, en een meer preventieve rol van de corporatie in deze fase, wil het project maximaal bijdragen aan leefbare buurten en wijken en vertraging van preventieve hulp en huisuitzetting voorkomen.

Werkwijze

Een gespecialiseerde medewerker met werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg zal in de werkorganisatie van Van Alckmaer worden opgenomen als coördinerend en gespecialiseerd medewerker. Deze medewerker kan bij aanvang van de eerste signalen direct ondersteuning bieden aan overlast veroorzakende huurders. Tevens heeft de medewerker namens de gemeente en ggz de opdracht om zorg en hulp in te schakelen bij de juiste ketenpartners.

Resultaten

Mede vanuit de regionale projectgroep van het ‘Pact Wonen met ondersteuning en commitment op leefbaarheid’ was er behoefte aan een andere manier van werken voor de huurders die regelmatig verward (onbegrepen) gedrag vertonen en waarbij sprake is van complexe problematiek en/of overlastproblemen. Er is bij van Alckmaer een wooncoach op projectmatige basis ingezet en een participatief actieonderzoek gestart. Het actieonderzoek is ondersteund door de Fontys Hogeschool waar de theoretische principes voor verandering in zorg en welzijn zijn gebruikt om het actieonderzoek te optimaliseren.

De resultaten van de wooncoach en reacties van de begeleidingsgroep, laten zien dat het concept wooncoach landelijk is in te zetten. Uiteraard op het domein wonen en zorg maar ook breder richting veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, armoede en schulden. Het concept biedt inspiratie en een praktische, meetbare manier om vorm te geven aan de thema’s waakvlamfunctie, het gebiedsgericht integraal samenwerken vanuit bewoners en het realiseren van een effectieve vorm van toegang tot moeilijk benaderbare bewoners.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Dit evaluatierapport beschrijft de uitkomsten van het actieonderzoek gericht op de inzet van een wooncoach bij woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen.

De resultaten van de wooncoach en reacties van de begeleidingsgroep, laten zien dat het concept wooncoach landelijk is in te zetten. Uiteraard op het domein wonen en zorg maar ook breder richting veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, armoede en schulden. Het concept biedt inspiratie en een praktische, meetbare manier om vorm te geven aan de thema’s waakvlamfunctie, het gebiedsgericht integraal samenwerken vanuit bewoners en het realiseren van een effectieve vorm van toegang tot moeilijk benaderbare bewoners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638017008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Van Alckmaer voor Wonen