Mobiele menu

De Zwangere Centraal:implementatie zorgpad overgewicht

Integrale geboortezorg in de Regio Rivierenland

Binnen het ZonMw-project ‘De Zwangere Centraal’, zijn regionaal de volgende zorgpaden ontwikkeld:

 

 • zwangere vrouwen met overgewicht/ gezonde gewichtstoename in de zwangerschap
 • zwangerschap bij allochtone vrouwen van niet-westerse afkomst
 • zwangerschap bij vrouwen met psycho-sociale problematiek
 • zwangerschap bij aanstaande ouders met een lage SES
 • tienerouderschap/jonge ouders


Betrokken zorgverleners zijn:

 

 • huisartsen
 • verloskundigen
 • gynaecologen
 • diëtisten
 • beweegtherapeuten
 • jeugdverpleegkundigen
 • de verenigde kraamzorg- instellingen


Het doel van het zorgpad is tweeledig:

 

 1. Zorg op maat, aan zwangere vrouwen, die kampen met obesitas ten tijde van de zwangerschap.
 2. Daarnaast richt het zorgpad zich op het voorkómen van excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap voor alle zwangere vrouwen.

Implementatie

Met de implementatie van het zorgpad streven we naar een regionale uniforme werkwijze in Rivierenland. Het Netwerk Geboortezorg Rivierenland heeft een implementatie plan opgesteld dat in 2014 uitgevoerd wordt. Belemmerende en bevorderende factoren worden in beeld gebracht. De resultaten van dit project worden ingezet bij de uitrol van de overige 4 zorgpaden.

Producten

Titel: 1: Zorgpad “Obesitas / gezonde gewichtstoename in de zwangerschap

Verslagen


Eindverslag

In de Regio Rivierenland is het zorgpad: "zwangerschap en obesitas-gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap", ontwikkeld.Dit zorgpad is het resultaat van een multidisciplinaire samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg aan zwangere vrouwen( Zonmw project: "De zwangere centraal").
Het doel van dit zorgpad is het multidisciplinair verlenen van zorg op maat aan zwangere vrouwen die kampen met obesitas en tevens richt deze begeleiding zich ook op het voorkómen van excessieve gewichtstoename in de zwangerschap, bij alle zwangeren.
Bij de zwangere vrouwen zal de implementatie van het zorgpad leiden tot bewustwording en verbetering t.a.v. hun leefgewoonten, en tot bevorderen van de eigen gezondheid en de gezondheid van hun(ongeboren)kind.
Bij de professionals zal de implementatie leiden tot kennis en inzicht in de problematiek van obesitas tijdens de zwangerschap voor de(aanstaande)moeder en haar(ongeboren) kind. En tevens tot een effectievere en efficientere samenwerking en communicatie rondom de zwangere vrouw.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1540122041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Kirpestein
Verantwoordelijke organisatie:
Eerstelijns verloskundig en Prenataal Screeningscentrum Iris