Mobiele menu

Dedicated MR imaging vs surgical staging of peritoneal carcinomatosis in colorectal cancer patients; a randomised multicenter trial.

Dit onderzoek is voor mensen met een verdenking op uitzaaiingen naar het buikvlies ten gevolge van darmkanker. Voor de behandelend arts is de uitgebreidheid van de uitzaaiingen belangrijk voor het kiezen van de juiste therapie.
Het al dan niet aanwezig zijn van buikvliesuitzaaiingen wordt tegenwoordig vaak middels een (kijk)operatie vastgesteld aangezien een CT scan niet alle ziekte kan afbeelden. Omdat dit een operatieve ingreep is met kans op complicaties is het wenselijk dat we op een andere manier achter deze informatie komen. Ook is het niet altijd mogelijk de gehele buik te inspecteren tijdens een kijkoperatie.
Een magneetscanner (MRI) kan vrij accuraat de uitgebreidheid van ziekte in de buik afbeelden. We willen graag onderzoeken of we hiermee de kijkoperatie van de buik bij het merendeel van de patiënten niet meer hoeven uit te voeren door de informatie van de magneetscanner (MRI) te gebruiken. Dan zouden minder patiënten een onnodige (kijk)operatie hoeven te ondergaan.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
852002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MJ Lahaye MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Kanker Instituut