Mobiele menu

Dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease: an unfortunate couple?

Dementie met Lewy bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meestvoorkomende vorm van dementie. 

Doel

Een opvallend gegeven is dat bij meer dan de helft van de DLB-patiënten afwijkingen in de hersenen voorkomen die we ook zien bij Alzheimer. In dit project werd gekeken naar de impact hiervan. 

Resultaten

De onderzoekers vonden dat bij DLB-patiënten met alzheimer-afwijkingen er meer geheugenklachten en hallucinaties voorkomen. Ook werden deze patiënten eerder opgenomen in een verpleeghuis en kwamen eerder te overlijden. Uit onderzoek in hersenweefsel en op MRI kwam naar voren dat bij DLB-patiënten met alzheimer-afwijkingen de hersenen ernstiger beschadigd zijn. Genetische factoren spelen een rol bij het wel of niet optreden van alzheimerafwijkingen bij DLB. De uitkomsten van dit project impliceren dat het van belang is om te kijken naar bijkomende alzheimerafwijkingen bij DLB-patiënten. Dit beïnvloedt ziektemanifestatie en beloop en heeft in de toekomst mogelijk ook implicaties voor behandelingen.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Dit project is een beloop studie bij patiënten met dementie met Lewy bodies (DLB). Doel van dit project is te onderzoeken wat het effect is van bijkomende alzheimerpathologie bij deze aandoening. In 4 jaar worden 100 patiënten geincludeerd. in september 2018 zijn er 72 patiënten die meedoen aan de studie. Deze patiënten worden jaarlijks vervolgd. Het onderzoek tot nu toe heeft laten zien dat bijkomende alzheimerpathologie een negatief effect heeft op het beloop bij DLB. Een van de oorzaken is mogelijk dat de bijkomende alzheimerpathologie leidt to meer hersenweefselverlies

Kenmerken

Projectnummer:
733050509
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.W. Lemstra
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc