Dementie-net Delden

Projectomschrijving

Het netwerk bestrijkt de kernen Delden, Bentelo en AmbtDelden en heeft 11.000 inwoners waarvan 1.388 inwoners 75 jaar en ouder zijn. Het grootste deel van de inwoners is ingeschreven bij de aangesloten praktijken. Het netwerk richt zich op bevorderen en optimaliseren van de samenwerking rondom de cliënt (en systeem) met dementie. Doelmatig handelen en het verbeteren van zorg en welzijn staat centraal. Op dit moment is er wel sprake van samenwerking, maar nog niet op een gestructureerde wijze. Ieders rol, voor mensen met dementie, moet duidelijker worden en de communicatie structureler. De brug naar welzijn is essentieel om dementie uit de taboesfeer te halen en de problematiek een zichtbaar onderdeel te laten worden van de lokale samenleving. Meer openheid en als burgers de weg richting de zorg kennen, zal de kwaliteit van leven verbeteren en mensen met dementie in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Hier is de inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.

Verslagen

Eindverslag

Binnen Delden is er al een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorg voor de ouderen met dementie. Dit heeft echter geen vastgestelde gezamenlijke doelstelling en is vooral ad hoc van opzet. Er is behoefte om hier meer structuur in aan te brengen.
Disciplines geven aan niet goed op de hoogte te zijn van elkaars expertise. Hierdoor wordt inzet van enkele disciplines onvoldoende benut bij de begeleiding en/of zorg van de oudere met dementie.
Met het vormen van een officieel netwerk willen we bereiken dat er meer structuur komt en we beter op de hoogte zijn van elkaars expertise. Een volgende stap zou zijn om meer gezamenlijke deelprojecten op te zetten en meetinstrumenten te gebruiken om de resultaten te meten.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk bestrijkt de kernen Delden, Bentelo en AmbtDelden en heeft 11.000 inwoners waarvan 1388 75-plussers. Het grootste deel van de inwoners is ingeschreven bij de aangesloten praktijken. Het netwerk richt zich op bevorderen en optimaliseren van de samenwerking rondom de client (en systeem) met dementie. Doelmatig handelen en het verbeteren van zorg en welzijn staat centraal. Op dit moment is er wel sprake van samenwerking, maar nog niet op een gestructureerde wijze. Ieders rol, voor mensen met dementie, moet duidelijker worden en de communicatie structureler. De brug naar welzijn is essentieel om dementie uit de taboesfeer te halen en de problematiek een zichtbaar onderdeel te laten worden van de lokale samenleving. Meer openheid en als burgers de weg richting de zorg kennen zal de kwaliteit van leven verbeteren en mensen met dementie in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Hier is de inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005055
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Prenger
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk B. Prenger