Mobiele menu

Dementie terug in de gemeenschap; een studie naar kwaliteit van leven van mensen met dementie

Zorggroep Elde Maasduinen heeft een nieuw verpleeghuis gebouwd waarin mensen met dementie vrij kunnen bewegen, anderen kunnen ontmoeten en hun eigen leefpatroon kunnen behouden binnen de lokale gemeenschap.

Doel

Het doel van dit project is het monitoren van activiteiten en veranderingen bij mensen met dementie, familieleden, verplegend personeel, vrijwilligers en mensen uit de lokale gemeenschap door middel van een procesevaluatie en een voor-na ontwerp, in vergelijking met andere locaties waar deze veranderingen niet zijn doorgevoerd. nog niet geïmplementeerd.

Aanpak

Er worden gemengde methoden gebruikt, waaronder een analyse van activiteitenpatronen van personen met dementie via individuele tags en sensoren, observaties, analyse van zorggegevens uit individuele zorgplannen en enquêtes.

Resultaten en aanbevelingen

De resultaten van dit onderzoek hebben een dieper inzicht verschaft in de interactiepatronen tussen personen met dementie en hun omgeving en hoe deze interacties verband houden met de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met dementie en de sociale cohesie in de lokale gemeenschap.

Dit onderzoek liet zien dat het maken van de omslag naar meer vrijheid voor bewoners met dementie complex is en wordt beïnvloed door factoren op proces-, organisatie- en omgevingsniveau. Enkel meer vrijheid bieden aan mensen met dementie is onvoldoende om de gewenste omslag naar een dementievriendelijke omgeving te maken.

De omslag vraagt:

  • een investering zodat medewerkers gefaciliteerd worden om hun werk op een andere wijze in te richten;
  •  een duidelijke visie van de zorgorganisatie;
  • dat de verschillende externe stakeholders het concept begrijpen, ondersteunen en delen;
  • dat ruimtes worden gecreëerd waar mensen met dementie en buurtbewoners elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de complexe processen van organisatieverandering in de langdurige zorg, waarvan andere zorgorganisaties kunnen leren.

Meer informatie

Publicatie op de website van Deltaplan Dementie

Kenmerken

Projectnummer:
733050846
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof.dr. J.F. de Groot
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL