Mobiele menu

Dementierisico reductie via individueel leefstijladvies: de Leefstijl Interventie op de GeHeugenpoli Trial (LIGHT)

Projectomschrijving
Door onze vergrijzende samenleving zal dementie volksziekte nummer één kunnen worden. Helaas is er momenteel geen genezing voor dementie beschikbaar. Er zijn wel sterke aanwijzingen dat leefstijl, zoals lichaamsbeweging, voeding en slaap het risico op dementie beïnvloeden. Vooral mensen met eerste klachten op de geheugenpoli zouden baat kunnen hebben bij leefstijl coaching, maar er is geen aanbod binnen de bestaande zorg. In het LIGHT-project testen we de (kosten)effectiviteit van een innovatieve leefstijlinterventie voor dementie risico reductie. 

Doel
Het primaire doel van dit project is om de (kosten)effectiviteit te onderzoeken van een 12-maanden leefstijlinterventie ontwikkeld voor patiënten op de geheugenpoli met geheugenklachten of lichte cognitieve stoornissen. Verder zullen mogelijke faciliterende en belemmerende factoren voor een duurzame implementatie onderzocht worden. Daarnaast wordt op basis van de bevindingen (bij)scholingsmateriaal ontwikkeld voor huidige en toekomstige zorgprofessionals.

Aanpak/werkwijze 
LIGHT is een multicenter gerandomiseerde-gecontroleerde studie op de twee geheugenpoli's in Maastricht UMC+ en Amsterdam UMC. Er worden in totaal 300 deelnemers (≥60 jaar) met subjectieve of milde cognitieve klachten geworven over een periode van een jaar. Deelnemers worden gerandomiseerd (1:1) waarbij 150 deelnemers de leefstijl interventie ontvangen en 150 deelnemers gebruikelijke zorg. De leefstijl interventie bestaat uit drie onderdelen: 
1) coaching en begeleiding via een leefstijlexpert of het leefstijlloket van het UMC; 
2) toegang tot een online omgeving voor dementie risico-zelfmanagement; 
3) vouchers die bij regionale culturele, medische en sociale dienstverleners ingeruild kunnen worden ter bevordering van een hersengezonde leefstijl. 

Samenwerkingspartners 
Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht/ Maastricht Universitair Medisch Centrum+, het Amsterdam UMC en Hogeschool InHolland. Verder zullen Alzheimer Nederland en het Nederlands Geheugenpoli Netwerk nauw betrokken worden als adviseurs van dit project, waarmee ook de toekomstige duurzame implementatie verder kan worden vergroot.  

Verwachte resultaten
Dementie heeft een grote maatschappelijke impact. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten opleveren voor geïndiceerde preventie van dementie, waarbij wetenschappelijke bevindingen worden vertaald naar een interventie voor mensen met een hoog risico. LIGHT is de eerste studie in Nederland gericht op een multifactoriële en persoonsgerichte aanpak van risicofactoren voor dementie binnen mensen met beginnende klachten. Een dergelijk aanbod ontbreekt helaas nog. Daarnaast zijn ook zorgprofessionals vaak nog onvoldoende bekend met het idee een hersengezonde leefstijl te bevorderen en missen de nodige kennis. Het project voorziet daarmee in een grote zorg- en kennisbehoefte. Het uiteindelijke doel is om gepersonaliseerd leefstijladvies een vaste plek te geven in het zorgaanbod en hiermee dementiepreventie breed te implementeren in de reguliere zorg in Nederland. 

Overig
Indien u meer informatie wenst over het LIGHT-project, kunt u contact opnemen met de projectcoördinator dr. Niels Janssen (niels.janssen@maastrichtuniversity.nl).

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310012
Looptijd: 6%
Looptijd: 6 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. Sebastian Köhler
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University