Mobiele menu

Derde evaluatie van de Embryowet

De Embryowet (2002) verbiedt bepaalde handelingen met geslachtscellen en embryo’s, maar laat onder bepaalde voorwaarden ook ruimte voor terbeschikkingstelling hiervan voor de zwangerschap van een ander of voor wetenschappelijk onderzoek. Het is gebruikelijk van tijd tot tijd te onderzoeken hoe een wet in de praktijk functioneert ('wetsevaluatie'). Inmiddels zijn er met betrekking tot de Embryowet 2 evaluaties uitgevoerd (2006 en 2012). In deze derde evaluatie wordt (opnieuw) onderzocht hoe de Embryowet functioneert. Bereikt zij haar doel? Zijn er praktische problemen? Is de wet – gelet op de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen – voldoende toekomstbestendig? Binnen het onderzoek zal bijzondere aandacht uitgaan naar zes thema’s, waaronder totstandbrenging van mens-diercombinaties en ingrijpen in het DNA. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden neergelegd in een rapport dat aan de minister van VWS zal worden aangeboden.

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
34002051
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. dr. M.C. Ploem
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC