Mobiele menu

Detectie van vaginale en rectale Chlamydia trachomatis-infectie na behandeling: wat is de rol van orale chlamydia en van het chlamydia genotype?

Chlamydia is de meest voorkomende bacteriële seksueel overdraagbare aandoening en kan leiden tot onvruchtbaarheid. Een chlamydia infectie komt bij vrouwen zowel vaginaal als rectaal (endeldarm) veel voor, maar kan soms ook in de keel (oraal) voorkomen. Bij een deel van vrouwen met een chlamydia infectie kan na standaard behandeling nog steeds chlamydia worden aangetoond op de rectale locatie.

Dit project is een aanvulling op de multicenter studie FemCure. Daarin was de hoofddoelstelling het begrijpen van de overdracht van rectale chlamydia na behandeling in vrouwen die routine zorg krijgen, om zo bij te dragen aan effectieve chlamydia bestrijding. Het aanvullingsproject richt zich op het verkrijgen van inzicht in de rol van orale chlamydia en varianten van chlamydia (genotype).

Uit het FemCure onderzoek is gebleken dat vrouwen met een vaginale chlamydiadiagnose in bijna 80% van alle gevallen ook een rectale infectie hebben. Bij een behandeling van een rectale infectie met doxycycline blijkt de behandel-effectiviteit 95% te zijn, dit is effectiever dan azitromycine (78% effectief). Voor een vaginale en orale infectie bleken beide middelen even goed te werken.
In het onderzoek is ook een nieuwe laboratoriumtechniek ontwikkeld die laat zien of de chlamydiabacteriën nog levend zijn of niet-levend. We toonden aan dat na een vaginale behandeling met azithromycine nog altijd ‘levende’ chlamydiabacteriën aanwezig waren in het rectum.

Verder bleek orale chlamydia niet veel voor te komen, en vaak (50%) spontaan te klaren (verdwijden). Orale chlamydia was geen risico factor voor het hebben van een anale chlamydia. Het voorkomen van rectale chlamydia kon ook niet verklaard worden door een her-infectie (het betrof geen ander genotype). De gegevens laten zien dat de (onvoldoende behandelde) rectale infectie waarschijnlijk bijdraagt, via zelfbesmetting van de vaginale locatie, tot het persisteren van chlamydia na behandeling met azithromycine. Resultaten hebben bijgedragen aan internationale richtlijn aanpassingen rondom testen en behandelen van chlamydia.

Lees meer informatie over chlamydia en de onderzoeken op onze themapagina over chlamydia

Effectieve bestrijding chlamydia-infectie vergt andere aanpak

Zodra Chlamydia trachomatis zich in het anale gebied verschuilt, blijkt de infectie lastig te behandelen. Alleen doxycycline pakt de bacterie in het hele lichaam goed aan, maar draagt waarschijnlijk niet bij aan een reductie van de prevalentie op populatieniveau.

Producten

Titel: Beter management noodzakelijk anale Chlamydia bij vrouwen.
Auteur: Nicole Dukers-Muijrers
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: https://www.pw.nl/
Titel: Oropharyngeal Chlamydia trachomatis in women; spontaneous clearance and cure after treatment (FemCure)
Auteur: Nicole H T M Dukers-Muijrers 1 2, Petra Wolffs 3, Mayk Lucchesi 3, Hannelore M Götz 4 5 6, Henry De Vries 7 8, Maarten Schim van der Loeff 7 9, Sylvia M Bruisten 7 8, Christian J P A Hoebe 2 3 10
Magazine: Sexually Transmitted Infections

Verslagen


Eindverslag

De titel van het project is ‘Detectie van vaginale en rectale Chlamydia trachomatis-infectie na behandeling: wat is de rol van orale chlamydia en van het chlamydia genotype?’.
Met dit aanvullend project dragen we bij aan de hoofddoelstelling van het oorspronkelijke project, de FemCure studie, nummer 522002012’. Dit aanvullingsproject richt zich op aanvullende laboratoriumanalyses en statistische verwerking van reeds verzamelde lichaamsmaterialen/data uit de FemCure-studie

De eerste resultaten zijn recent gepubliceerd. Dit betrof spontane klaring van orofaryngeale Chlamydia trachomatis (CT) en behandeleffectiviteit van standaard CT behandeling bij orofaryngeale CT bij vrouwen.
Vrouwen met vaginale of rectale CT bij hun reguliere SOA poli bezoek (week -1) en die werden gerekruteerd in de FemCure-studie, werden nu ook oraal getest op week 0 (net voor behandeling), week 4, week 8 en week 12. De proportie CT positief en negatief werd berekend als indicatie voor spontane klaring en behandeleffectiviteit. We vonden dat spontane klaring van orofaryngeale CT vaak voor kwam bij deze vrouwen, namelijk in 50% (na een mediaan van 9 dagen). Van de vrouwen die op week 0 orofaryngeale CT hadden, had 26% ook ‘levende’ CT. De meeste vrouwen met orofaryngeale CT worden niet oraal getest op het routine SOA polikliniek bezoek. Van deze niet-geteste vrouwen in onze studie die wel orofaryngeale CT hadden (8%), had driekwart een niet-levende CT bij behandeling. De behandel-effectiviteit van azitromycine of doxycycline voor orofaryngeale CT is met 97% uitstekend; er is geen verschil tussen azitromycine en doxycycline. Het percentage positief was laag met 0,5% tot 1,6% tussen week 4 en 12 na behandeling. Deze resultaten geven geen aanleiding tot aanpassen van het huidige beleid voor orale CT bij vrouwen (alleen op indicatie testen).
Verdere genotypering en orofaryngeale CT resultaten van dit project worden momenteel meegenomen in de eindanalyse van het FemCure project, waar we CT transmissie onderzoeken. Resultaten volgen en zullen via verschillende publieke en professionele kanalen worden verspreid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.H.T.M. Dukers-Muijrers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University